2009

Alle berichten uit het jaar 2009

05-12-2009 - AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
Bestemd voor mensen die erop gericht zijn medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team.

12-11-2009 - HANDBOEK ONTWIKKELINGSGERICHT COACHEN
Fundamenten om een coach te worden die het persoonlijk aspect methodisch kan hanteren Met dit boek wil Rudy Vandamme u stimuleren creatief en geïnspireerd aan de slag te gaan met uw dienstverlening of communicatie.

23-10-2009 - COACHEN MET EEN LEEG HOOFD
Hoe u uw eigen 'radio' kunt uitschakelen, zodat u zich volledig kunt openstellen voor de signalen die uw coachee uitzendt Als coach samen met uw coachee bouwen aan bewustwording, bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, met een resultaatgerichte aanpak die in directe relatie staat tot de werkcontext.

12-10-2009 - DYNAMISCH COACHEN
Doel van dit boek is om het bewustzijn van de coach te verruimen, waardoor de effectiviteit en het plezier in het coachen toeneemt Dit boek is bedoeld voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen.

29-09-2009 - HOE-BOEK VOOR DE COACH
Een heel waardevol en praktisch boek voor iedereen die professioneel met coaching aan de slag wil Als coach wilt u mensen in beweging krijgen. U wilt ze in staat stellen met meer kracht en vertrouwen een eigen koers uit te zetten.

13-09-2009 - PRAKTIJKGIDS VOOR COACHES
Deze gids is zowel een volledige coachingscursus voor beginners als een bron van nieuwe inzichten en tips voor meer ervaren coaches Kunt u goed luisteren en observeren? Voelt u het instinctief als iets niet helemaal klopt? Iedereen beschikt wel over enige coachingsvaardigheden, maar een echt goede coach wordt u pas wanneer u uw sterke punten leert ontdekken en ontwikkelen.

29-08-2009 - HANDBOEK COACHEND LEIDERSCHAP
Een handboek voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren.

17-08-2009 - SUCCESVOL COACHEN
De principes van coaching worden duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden van topprestaties uit het zakenleven en de sport Goed coachen is een vaardigheid die een grote mate van begrip en praktijkervaring vereist om een optimaal resultaat te bereiken.

12-08-2009 - VERBETEREN VAN TEAMS
Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken De Thema-klassieker 'Verbeteren van teams' is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed - dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera - zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek.

02-08-2009 - SOCRATISCH COACHEN
Voor iedereen die anderen met een probleem in het werk wil helpen Wie anders dan Socrates leerde ons de goede vragen te stellen? het boek Socratisch coachen is een aanvullende methodiek op de gangbare coachingsvaardigheden waarmee de coach iemand helpt om vanuit andere perspectieven naar zijn probleem te kijken.

23-07-2009 - DE ESSENTIE VAN LEIDERSCHAP
Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen. Deze mensen deden het. En u? Leiderschap is geen natuurwetenschap. U kunt het niet leren op een business-school. Maar u kunt wel veel leren van mensen die over de hele wereld leiderschap tonen.

22-07-2009 - LEREN COACHEN
Voor leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen leren coachen Centraal in dit boek staat de methode van individuele coaching in relatie met het werk.

08-07-2009 - COACHING IN PROFESSIONELE ORGANISATIES
Hoe als manager gebruik maken van een psychologisch instrumentarium voor de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers Coaching is een instrument dat organisaties toepassen voor de professionalisering van hun medewerkers.

08-07-2009 - COACHEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst. Actuele ideeën over en nieuwe inzichten in de rol van coaching in de school als -lerende organisatie' worden uitvoerig en systematisch behandeld.

14-05-2009 - MANAGEMENT TOOLBOX DEEL 1 COACHING
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar de management toolbox deel 1: coaching voor de informatie die u zoekt. .

14-05-2009 - DE BESTE COACH BEN JE ZELF
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar de beste coach ben je zelf voor de informatie die u zoekt. .

14-05-2009 - CONFLICTCOACHING
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar conflictcoaching voor de informatie die u zoekt. .

09-05-2009 - COACHING VAN TEAMLEDEN
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching van teamleden voor de informatie die u zoekt. .

09-05-2009 - COACHING MET NLP
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching met nlp voor de informatie die u zoekt. .

09-05-2009 - COACHING HOE? ZO!
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching hoe? Zo! voor de informatie die u zoekt. .

09-05-2009 - COACHING FOR LEADERSHIP
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

09-05-2009 - COACHING FOR LEADERSHIP
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

09-05-2009 - EEN OP EEN COACHING WERKWIJZEN
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Een op een coaching werkwijzen voor de informatie die u zoekt. .

09-05-2009 - EEN OP EEN COACHING WERKWIJZEN
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Een op een coaching werkwijzen voor de informatie die u zoekt. .

08-05-2009 - DE COACHINGBOX
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar De Coachingbox voor de informatie die u zoekt. .

28-04-2009 - COACHEN EN LEERPROCESSEN
Een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen In Coachen en leerprocessen betogen Huib Verhage en Willem Verhoeven dat de huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van leerprocessen.

26-04-2009 - COACHEND LEIDINGGEVEN COACHGESPREKKEN
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

26-04-2009 - COACHEN VAN COLLEGAS
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

26-04-2009 - PROFESSIONEEL COACHEN EN WERKBEGELEIDEN
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

26-04-2009 - COACHING VOOR YOUNG PROFESSIONALS
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

18-04-2009 - SITUATIONEEL OPLEIDEN EN LEREN
Een uitnodiging om vanuit een menselijk perspectief naar leren en ontwikkeling te kijken Centraal in dit boek staat de relatie van opleiden en leren met succesvol handelen in de werksituatie. Het is gebleken dat leren het meest effectief is als het plaatsvindt in werksituaties aan de hand van concrete problemen of in contact en overleg met collega's.

13-03-2009 - TIJDSCHRIFTEN EN VAKBLADEN
Overzicht tijdschriften en vakbladen is verplaatst Vanwege een grondige renovatie van deze website is de pagina met een overzicht van tijdschriften en vakbladen verplaatst naar tijdschriften. Op die wijze vormen de afzonderlijke besprekingen van de tijdschriften een integraal onderdeel van de rest van deze site.

07-03-2009 - SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN
Schriftelijke cursussen is verplaatst naar de hoofdpagina Het overzicht van alle schriftelijke cursussen coaching is verplaatst naar een andere pagina: overzicht schriftelijke cursussen coachen. Dit is vanwege een grondige herziening van de structuur van deze website.

07-03-2009 - COACHING WEBLOG VERPLAATST
De coaching weblog is verplaatst naar de hoofdpagina Inmiddels heeft deze site een update ondergaan. Een van de wijzigingen is dat de ouder weblog nu is geïntegreerd in de hoofdpagina. Van veel lezers begrepen we dat de startpagina de belangrijkste pagina is en dat een heldere rubriekenindeling de site overzichtelijker zou maken.

04-03-2009 - DRIJFVEREN IN DE PRAKTIJK
Op basis van drijfveren bouwen aan een effectief team Drijfveren bepalen voor een groot deel hoe mensen of groepen zich gedragen op hun werk. Deze drijfveren kunt u indelen in categorieën, die worden aangegeven met verschillende kleuren.

19-02-2009 - WEG MET ALLE REGELS
In dit boek wordt op een overtuigende wijze aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben In 'Weg met alle regels' wordt op een overtuigende wijze aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben.

13-02-2009 - DUURZAAM COACHEN
Handreikingen om coachingstechnieken te optimaliseren en duurzaam te maken Dit boek nodigt professionals zoals leidinggevenden, decanen en reïntegratiespecialisten uit na te denken over manieren waarop zij mensen kunnen coachen in hun zoektocht naar passend werk.

29-01-2009 - TOOLS VOOR DE COACH
Coaches kunnen deze tools inzetten bij tweegesprekken om gerichter te werken Is coachen meer dan praten alleen? In Tools voor de coach biedt Jeroen Hendriksen methoden en werkvormen. Coaches kunnen deze tools inzetten bij tweegesprekken om gerichter te werken.

13-01-2009 - COLLEGIALE CONSULTATIE EN COACHING
Doe uw voordeel doen met deze inzichtelijk en praktisch uitgewerkte methode 'Waar twee wandelen, is er een de leraar', is een oud gezegde. Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega.