2012

Alle berichten uit het jaar 2012

14-05-2012 - DE MANAGEMENT TOOLBOX DEEL 1 COACHING
Audio CD voor managers die (beter) willen leren coachen. Coaching is in essentie mensen helpen om zichzelf te ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren. Tijdens deze sessie leert u de basisprincipes van deze vorm van management.

14-05-2012 - DE BESTE COACH BEN JE ZELF
Kunt u werk en spiritualiteit combineren? Personal coach Pam Comijs maakt in De beste coach ben je zelf duidelijk dat die combinatie vanzelfsprekender is dan u misschien denkt. Spiritualiteit definieert zij als een houding die tot uiting komt in u w manier van denken, voelen en doen en zij verbindt dat met de wijze waarop u uw werk ervaart, hoe u samenwerkt met anderen en hoe u uw (persoonlijke) leiderschap vormgeeft.

14-05-2012 - CONFLICTCOACHING
Een boek over het hanteren van conflictsituaties in bedrijven. De auteurs van dit boek stellen dat conflicten benut kunnen worden voor het verbeteren van samenwerkingsrelaties en dat conflicten creativiteit, groei en kwaliteit kunnen genereren.

12-05-2012 - BUSINESS BOEKEN VIA BOL.COM
Nu heeft u ook de mogelijkheid om boeken (en meer) via bol.com te bestellen Ga naar de website van bol.com. Of kies hieronder een van de aanbevolen boeken. var bol_pml={"id":"bol_script1336812528674","baseUrl":"partnerprogramma.

10-05-2012 - OPLEIDING COACHEND LEIDINGGEVEN - VAN DEN BROEK EN PARTNERS
Is coaching echt overal het antwoord op? Coachen duikt geregeld op als het tovermiddel voor zelfstandigheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen van medewerkers. Maar is coaching echt overal het antwoord op? Want hoe geeft u coachend leiding met daarbij de afdelingsdoelstellingen voor ogen? En hoe houdt u bij coaching rekening met uw eigen persoonlijkheid? Een coaching opleiding voor leidinggevenden die medewerkers op een meer coachende manier willen aansturen, waarbij het realiseren van doelen centraal staat.

10-05-2012 - COACHING VAN TEAMLEDEN
Een basis voor effectief en interactief coachen, waarbij de stijl van de coach haarfijn aansluit op de leerstijl van medewerkers. Coachen is een kwestie van communicatie en motivatie. Dit is het uitgangspunt van dit boek.

10-05-2012 - COACHING MET NLP
Een instrumentarium waar geen coach zonder kan. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid. Coaching op de werkplek is een relatie tussen een coach en een 'cliënt', die draait om verandering.

10-05-2012 - COACHING HOE? ZO!
Een origineel inspiratie- en praktijkboek over coachen in drie delen. Dit originele inspiratie- en praktijkboek over coachen bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat, naast een grondig uitgewerkte visie op de ontwikkeling van de organisatie (het uitzicht op de organisatie) ook het '7-werelden-model' waarin de zeven niveaus van een organisatie worden toegelicht (het overzicht van de organisatie).

09-05-2012 - EEN OP EEN COACHING WERKWIJZEN
Een luister cd met tips voor en inzichten over één-op-één coaching. Deze aflevering behandelt de werkwijzen van één-op-één coaching. Deze aflevering bestaat uit twee delen, te weten: Verleden en Heden.

09-05-2012 - DE KICK VAN HET COACHEN
Een unieke kans om de dagelijkse praktijk van een professionele coach in zijn volle rijkdom te ervaren. Het boek De kick van het coachen biedt een unieke kans om de dagelijkse praktijk van een professionele coach in zijn volle rijkdom te ervaren.

09-05-2012 - LEREN COACHEN ZONDER STAPPENPLAN
Een coachopleiding voor directieleden en management, leidinggevenden op lager- en middenniveau, voorlieden, coördinatoren op de werkvloer, interim-managers en adviseurs. Dit is een techniek waarmee managers/leidinggevenden de ontwikkeling van hun medewerkers kunnen stimuleren.

08-05-2012 - COACHEN VANUIT EEN VEELZIJDIG PERSPECTIEF
Over de rollen waar de Coach met een hoofdletter C zich op dient te concentreren: zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener. Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun kunnen te presteren.

07-05-2012 - NCOI ASSOCIATE MASTER COACHING
Gespecialiseerd Masterprogramma met mogelijkheid naar volledige Master in Coaching. De opleiding Associate Master Coaching biedt u een diepgaande ontwikkeling in het begeleiden van mensen in organisaties.

06-05-2012 - STARTEN ALS COACH - BOERTIEN GROEP
Ontdek de magie van het coachen. Hoe zorgt u dat u mensen op een zorgvuldige manier coacht? Tot nu toe vertrouwde u misschien vooral op uw intuïtie, maar u hebt het gevoel dat u meer uit uw coachgesprekken kunt halen.

05-05-2012 - OPLEIDING INDIVIDUELE COACHTECHNIEKEN
Wordt bekwaam in het coachen in één-op-één situaties. Door het volgen van dit programma maakt u zich onmisbare coach- en communicatietechnieken eigen om u tot professioneel coach te ontwikkelen.

05-05-2012 - DE COACHENDE INTERIM MANAGER
Geschreven voor interim-managers die het vak meer verdieping willen geven. In De coachende interim-manager gaat de auteur in op de rollen die een coachende interim-manager succesvol maken. Het zijn de rollen van leider, manager en coach.

05-05-2012 - COACHEN OP COMPETENTIES
Een luister CD over coaching, competenties en de STAR-methode. Veel bedrijven erkennen het belang van hoe de resultaten en doelen behaald worden. Werken met competenties blijkt een goede werkwijze en meetlat te zijn voor coachend leiderschap, maar is voor veel managers een weerbarstige materie.

04-05-2012 - COACHEN OP PRESTATIE EN RESULTAAT
Concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van uw organisatie. Een manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door uw medewerkers: Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.

04-05-2012 - COACHEN NAAR EIGENHEID
Een boek voor het tot bloei brengen van mensen. Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent herkent en tot bloei kan brengen. Talent is aanwezig in ieder mens en is niet te kopiëren van een ander.

04-05-2012 - DE VERKOOPLEIDER ALS TRAINER
Leer als verkoopleider hoe u kennis en vaardigheden op een enthousiasmerende wijze kunt overdragen en laten beklijven. Een coaching opleiding bestemd voor Leidinggevenden in de verkoop, seniormedewerkers en andere salesprofessionals die vanuit hun rol kennis en vaardigheden overbrengen aan hun direct reports.

04-05-2012 - COACHEN MET COLLEGAS
Een boek voor alle professionals die hun collega's in individuele gesprekken op weg willen helpen en willen zorgen dat zij beter zorgen voor zichzelf. Coachen met collega's is geschreven vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds meer 'permanent leren' en persoonlijke ontwikkeling vraagt en dat coachen door collega's daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

04-05-2012 - COACHEN OP GEDRAG EN RESULTAAT IN HET ONDERWIJS
Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag. Dit boek helpt u in korte tijd doelgericht te sturen op gedrag van uzelf of van anderen in de onderwijsorganisatie. De nadruk ligt op de praktijk van alledag.

03-05-2012 - COACHEN EN HOE
Een beknopt naslagwerk voor iedereen die met coaching aan de slag is of wil. Coachen, en hoe is een beknopt naslagwerk voor iedereen die met coaching aan de slag is of wil. De waaier start met een korte, stevige visie op coaching en vervolgt met een groot aantal praktische lijstjes met interventiemethodes en verrassende vragen bij verschillende coachthema's.

03-05-2012 - COACHEND LEIDINGGEVEN MET RESULTAAT - BOERTIENGROEP
Uw medewerkers doelgericht prikkelen tot uitstekende prestaties. Deze training is bij uitstek geschikt wanneer u uw medewerkers doelgericht wilt begeleiden naar meer resultaat of wilt bijstaan in hun ontwikkeling naar een grotere zelfstandigheid.

03-05-2012 - COACHEND LEIDERSCHAP
Ondersteuning bij uw professionaliseringsproces zodat u uw medewerkers beter kunt coachen en sturen. Coachend leiderschap, u kunt er niet meer omheen. In steeds meer organisaties is coachen de stijl van leidinggeven, gericht op het ontwikkelen van medewerkers naar grotere zelfstandigheid.

02-05-2012 - ISBW OPLEIDING - GRONDBEGINSELEN VAN COACHING
Voor mensen die meer willen weten over het gedrag van mensen en hoe u dit kunt beïnvloeden. De training Grondbeginselen van Coaching leert u alle basisvaardigheden van de coach. Bovendien gaat de training volledig mee met het internettijdperk en komen alle aspecten van het online coachen aan bod.

02-05-2012 - ROI OPLEIDINGEN - COACHEN VAN MEDEWERKERS
Verwerf kennis van en vaardigheid in het hanteren van een coachende stijl van leidinggeven. Wilt u als leidinggevende medewerkers met verschillende persoonlijkheden, achtergronden en ambities motiveren om te werken aan individuele en gezamenlijke resultaten? Dan is het goed om u te bekwamen in coachend leidinggeven.

02-05-2012 - CO-ACTIEF COACHEN
Nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen met downloadable coachingsformulieren. Coaching is behalve een internationaal snel groeiend vakgebied ook een communicatiestijl die steeds meer managers, docenten, counselers, ouders en anderen gebruiken.

02-05-2012 - NCOI - MASTERCLASS COACHING IN ORGANISATIES
Afgerond kort programma op erkend Masterniveau met officiële Masterstudiepunten. Coaching is niet meer weg te denken uit organisaties en wordt steeds vaker ingezet als instrument voor performanceverbetering.

01-05-2012 - LEERGANG DIEPTECOACHING
Inzichten en methodieken om uw coaching te verdiepen Bent u als coach op zoek naar inzichten en methodieken om uw coaching te verdiepen? Wilt u uw cliënten nog effectiever ondersteunen in het doorbreken van hun belemmeringen? Heeft u behoefte aan een nieuwe impuls en een spiegel voor uw persoonlijke ontwikkeling als coach? Dan is de Leergang Dieptecoaching u op het lijf geschreven.

01-05-2012 - COACHING VOOR IEDEREEN
Overzicht van methoden om in welk gesprek dan ook meer coachend te werk te gaan. Coaching is voor iedereen en kan door iedereen aangeleerd worden. Vroeger werd de term gebruikt in sport en management.

01-05-2012 - COACHING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten zoals schoolbegeleiders, schoolleiders, adjunct-schoolleiders, intern begeleiders en nascholingsdocenten. In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst.

01-05-2012 - THE SEVEN C OF COACHING (ENGELS) - THE DEFINITIVE GUIDE TO COLLABORATIVE COACHING
Biedt een samenwerkingsstructuur voor aanpassen van oude gedragspatronen (in het Engels) Succesvol coachen is het helpen van anderen met het helpen van zichzelf. Succesvol coachen is samenwerkend coachen.

30-04-2012 - DE MAGIE VAN COACHEN - BIJZONDERE MOMENTEN IN DE COACHINGSPRAKTIJK
Een bundel met zeer uiteenlopende meningen en ervaringen over de rijke mogelijkheden die het coachen biedt. Het kan er wonderlijk aan toegaan in de coachingspraktijk. In de normale gang van zaken stelt de cliënt een vraag, de coach stelt tegenvragen - en gezamenlijk gaan ze op zoek naar helderheid en wijsheid.

29-04-2012 - POST BACHELOR COACHING EN BEGELEIDING
Coaching opleiding gebaseerd op de NOBCO richtlijnen Professionals hebben grote behoefte aan begeleiding en gerichte coaching. In deze Post Bachelor Coaching en Begeleiding ontwikkelt u zich tot een professionele coach.

29-04-2012 - DE SCHOONHEID VAN COACHEN - OVER VITALISERENDE COACHING
Een keur van zinvolle kaders en methodieken voor coaches besproken Een mens is in zijn levensloop en werk voortdurend in verandering. Coaching voldoet aan de gestaag groeiende behoefte om constructief mee te denken over verandering die ook verbetering is.

29-04-2012 - COACHEND LEIDERSCHAP
Bestemd voor leidinggevenden en plaatsvervangend leidinggevenden van afdelingen, voor coördinatoren van teams, projectleiders en teamleiders. Leidinggevenden moeten in staat zijn om hun mensen zo aan te sturen dat ze het beste uit zichzelf halen.

29-04-2012 - IEDEREEN COACH! - PRAKTIJKBOEK VOOR ALLEDAG EN OVERAL
Handvatten om coachend op te treden in de verschillende rollen die we hebben Iedereen heeft elke dag mogelijkheden om te coachen. In onze rol als collega, leidinggevende, partner, manager, projectverantwoordelijke, medewerker, vriend, leerkracht, sportinstructeur, muziekbeoefenaar of -leerkracht, theaterliefhebber, regisseur of acteur, arts of gezondheidsadviseur.

28-04-2012 - CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD
De meerwaarde van dit instrument is dat het werkt met beelden die mensen op een andere laag raken dan de cognitieve De trainingstool Creatief Communiceren in beeld en woord is zeer geschikt voor situaties waarin veranderingsprocessen centraal staan.

28-04-2012 - TRAINING ORGANISATIECOACHING
Overzien en doorbreken U bent een ervaren coach of veranderaar. Daarbij merkt u dat de organisatiecontext ontwikkeling van mensen of teams stimuleert of begrenst. Bijvoorbeeld door verborgen belangen om verandering tegen te houden, of omdat onvoldoende stilgestaan wordt bij wat echt nodig is.

27-04-2012 - OPLEIDING OPLOSSINGSGERICHT COACHEN
Ideaal wanneer u uw repertoire aan coachingsvaardigheden wilt uitbreiden en beschikt over (basis)communicatievaardigheden. Oplossingsgericht coachen is dé manier van coachen waarbij u de ander helpt eigen oplossingen te formuleren en te realiseren.

27-04-2012 - BASISOPLEIDING COACHING
Korte en praktijkgerichte coachingsopleiding Deze Basisopleiding Coaching is een boeiende en praktijkgerichte kennismaking op het gebied van coaching. In deze opleiding ontwikkelt u kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van coaching.

27-04-2012 - BAANBREKER
Een onmisbaar boek voor iedereen die aan het begin van zijn carrière staat of die zijn loopbaan een andere wending wil geven Moest werk vroeger een goed salaris en een lease-auto opleveren, tegenwoordig zijn we vooral op zoek naar uitdagingen en persoonlijke groei.

27-04-2012 - COACHING IN PERSPECTIEF
Het vak coachen in historisch perspectief geplaatst In deze audio cd uit de serie van De Coachingbox wordt het vak coachen in historisch perspectief geplaatst. Ken uw geschiedenis, begrijp het nu, en zie waar coaching heengaat, hoe het vak zich ontwikkelt.

27-04-2012 - DE TAO VAN HET COACHEN
Leer hoe u als manager ook een goede coach kunt worden Goede coaches zijn ervan overtuigd dat de autoritaire leider - de baas - bijna is uitgestorven. Ze weten ook zeker dat tien minuten effectieve coaching iemand uren werk kunnen besparen.

27-04-2012 - DE NIEUWE PROFESSIONAL - LUISTERBOX
De Nieuwe Professional richt zich op de ontwikkeling van nieuwe competenties voor professionals in een veranderende markt In onze kennisintensieve en op specialisatie gerichte maatschappij is een steeds grotere groep professionele dienstverleners actief: van (management) consultants, accountants, advocaten en notarissen tot ingenieurs, architecten en financieel specialisten.

26-04-2012 - HBO SPORTCOACHING
Uniek en praktijkgericht 1-jarig HBO-programma voor sportcoaches Dit unieke HBO-programma is speciaal ontwikkeld voor sportcoaches die hun vak en rol als coach serieus nemen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan specifieke sportthema's, zoals de medische aspecten en sportcoaching, maar daarnaast ontwikkelt u diepgaand inzicht in uw vaardigheden als professioneel coach.

26-04-2012 - BEWEGEN IN KRACHT
Holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan Bewegen in kracht is een uniek holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan. Het boek leert u ervaren hoe diergedrag uw lichaamsbewustzijn kan vergroten om zo de weg vrij te maken voor zelfhelende kracht en gezondheid.

26-04-2012 - HET RONDETAFELBOEK
Ban de haast en de waan van de dag uit uw werk en leven Rondetafelgesprekken voeren is een kunst die veel te weinig wordt beoefend in organisaties. Toch leveren Rondetafels vaak veel inzicht, kennis en ideeën op.

26-04-2012 - DE MANAGER ALS COACH
Schriftelijke leergang speciaal ontwikkeld voor managers In 8 schriftelijke lessen wordt het hele coachingproces stap voor stap met u doorgenomen. De verschillende coachingsvormen en -methodes worden overzichtelijk voor u op een rij gezet en tal van instrumenten worden behandeld.

26-04-2012 - ACTIES DIE COACHEN TOT EEN SUCCES MAKEN
De lezer wordt uitgenodigd om te ervaren door welke acties hij of zij de gecoachte het beste kan ondersteunen Over coachingvaardigheden is reeds het nodige bekend en geschreven. Dit boek gaat over het stellen en realiseren van coachingsdoelen.

25-04-2012 - POST-BACHELOR COACHING
De Post-bachelor opleiding Coaching leidt op tot professional coach Medewerkers werken effectiever als zij zich kunnen ontwikkelen. En dat kan niet elke medewerker alleen. Coaching is een effectieve vorm van begeleiding die medewerkers helpt hun lerend vermogen in team en organisatie te vergroten.

25-04-2012 - TIJDSCHRIFT ZIN MAGAZINE
Elke maand staat het blad weer vol met inspiratie ZIN Magazine staat boordevol interessante, bijzondere, leuke en praktische artikelen. Zo kunt u lezen over zowel gezondheid en financiën als vrije tijd en reizen, en mogen ook interviews, tips&trics, columns en adviezen niet ontbreken.

25-04-2012 - AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
Bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Veel teamcoaches komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team.

25-04-2012 - 80 TIPS VOOR COACHEND LEIDINGGEVEN
De managementstijl waarin vrije zelfverantwoordelijke individuen met elkaar een relatie aangaan om resultaten te bereiken Lang voordat coaching een hype werd, publiceerde Willem Verhoeven al over dit onderwerp.

25-04-2012 - 50 TOP TOOLS FOR COACHING (ENGELS)
Een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach 50 Top Tools for Coaching biedt een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om te bepalen wat de coachingbehoeften zijn, en welke gereedschappen daar het beste bijpassen.

25-04-2012 - APPRECIATIE COACHING
De vier stadia van coachen volgens AI: Discovery, Dream, Design, en Destiny Appreciative Coaching beschrijft de coachingmethode die gebaseerd is op Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry ofwel AI is waarderend exploreren en ontdekken.

24-04-2012 - SPELLEN EN ANDERE WERKVORMEN
Hoe u als coach uw coachsessies kunt verbeteren en aantrekkelijker kunt maken voor uw cliënten Als coach kunt u meerdere spellen of andere werkvormen gebruiken om uw coachsessies ofwel meer jus ofwel meer diepgang te geven.

12-04-2012 - SPEL VOOR TRAINERS EN COACHES CULTUURSPEL
Op speels manier in discussie gaan over belangrijkste punten van een cultuurverandering Het cultuurspel is een tool voor de realisatie van cultuurverandering in een team, een organisatie of een afdeling.

11-04-2012 - VAN DESKUNDIGE NAAR TRAINER
Leer ook hoe u op een aansprekende en praktische manier een training met het gewenste resultaat voor ogen kunt ontwerpen en krachtig kunt faciliteren Biedt u trainingen over uw vak en wilt u betere interactie verwerven, vaker resultaat bereiken é er meer plezier aan beleven?In het werk! boekwerk Van Deskundige naar Trainer leert u op een aansprekende en praktische wijze een training resultaatgericht kunt ontwerpen en krachtig kunt begeleidenWat er in dit boek staat:Uw training sessies helder maken door een praktische diagnose te doen;Vanuit praktijk ontwerpen;{Variatie inbouwen met activerende werkvormen;Beter omgaan met weerstanden door andere gesprekstechnieken aan te wenden, de advocaat van de duivel te spelen en uitdagende stellingen en confronterende voorbeelden te gebruiken;Goed omgaan met emoties van de groep en van uzelf.

10-04-2012 - HANDBOEK MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Bijzonder geschikt voor zelfstudie, voor de onderwijspraktijk en als naslagwerk Handboek managementvaardigheden is uitgegroeid tot een standaardwerk om toekomstige managers voor te bereiden op hun enerverende en ingewikkelde werkzaamheden.

10-04-2012 - HET COACHINGSTECHNIEKEN BOEK
Een ieder die zich om professionele beweegredenen wil bekwamen in het vak als coach, heeft met genoemd boek een parel in handen Het boek: Het Coachingsmethoden Boek presenteert een brede visie op coachen met de hulp van 51 methoden om te coachen.

05-04-2012 - MASTERCLASS COACHEN MET TOPSPORTERS
Waarom de coach opleiding masterclass coachen met topsporters?Indien u coacht dan ondersteunt u mensen bij de ontwikkeling om hun persoonlijke ambities te realiseren. Evenzo belangrijk is het om dat coachen in relatie tot de organisatie te bekijken.

05-04-2012 - COACHING CURSUS TOT PROVOCATIEF COACH
Hoe u ook als coach tegenkracht kunt leveren waarmee u mensen uitdaagt hun weerstand op te gevenProvocatief coachen is een stijl van coaching waarbij u werkt met humor en uitdaging. Enkele mensen hebben tegenkracht nodig en moeten uit hun tent gelokt worden om tot daden te komen.

04-04-2012 - COACH OPLEIDING MASTERCLASS COACHEN
7 September 2012 start nieuwe masterclass coachenDatums voor de nieuwe masterclass coachen zijn weer bekend. Deze anders dan andere opleiding coaching speciaal voor professionals in het veld met zeker drie jaar praktijkervaring in het begeleiden en/of managen van mensen - zoals daar zijn managers, trainers, adviseurs, ondernemers en coaches - richt zich op het realiseren van concreet meetbare resultaten.

04-04-2012 - GRATIS ENNEAGRAMTEST
Test nu gratis uw persoonlijkheidstype met deze enneagramtest.

02-04-2012 - OPLEIDING PROFESSIONEEL COACHEN
Cursus Professioneel Coachen voor professionals die werken als loopbaan- of HRM-adviseur, (interne) begeleider, opleider, leidinggevende of coachDe post-hbo-opleiding Professioneel coachen is bestemd voor professionals welke werken als opleider, coach, loopbaan- of HRM-adviseur, leidinggevende of (interne) begeleider.

27-03-2012 - GRATIS BOEK BIJ BESTELLING BOEK UIT LIJST
Bestel een van de 25 boeken uit de actielijst, en ontvang gratis het boek 'Ga met je sterke punten aan de gang' Deze actie loopt tot en met 31 april 2012, en zolang als de voorraad strekt. Kijk op: Managementboek Voorjaarsactie 2012 voor de lijst met titels.

22-03-2012 - HET RELATIESPEL
Het Relatiespel is een intelligent spel kaarten voor twee personen, met welk u uw relatie werkelijke verdieping geeftHet Relatiespel, gemaakt door relatiepsycholoog Dijkstra. Het is een vrolijke en speelse vorm om elkaar beter te leren kennen, lastige kwesties op te ruimen en de liefde te versterken.

21-03-2012 - MOFUNDUS CURSUS COACHEN
Opleiding Coaching met vijf interventietechniekenCoachen is niet gelijk aan adviseren, nee, een coach is een begeleider van processen. De coach begeleidt een coachkandidaat zodanig dat die eigen antwoorden kan ontdekken door het onderzoeken van belemmeringen en onzekerheden.

21-03-2012 - COACHEN DE AANPAK - CAPGEMINI ACADEMY
Een coaching opleiding bedoeld voor professionals die coaching willen uitoefenenMedewerkers in organisaties worden vaker en vaker geconfronteerd met gewijzigde doelstellingen, nieuwe uitdagingen en organisatieveranderingen.

20-03-2012 - 60 WERKVORMEN VOOR CREATIEVE SESSIES
Een nuttig boekwerk voor managers, professionele facilitators, beleidsmedewerkers, trainers, consultants welke creatieve bijeenkomsten begeleiden Creatief denken kunt u zien als als een ontdekkingsreis.

20-03-2012 - DE LEIDERSCHAPSBOX
50% korting bij intekening op de bijzondere serie audio cd's over leiderschapVandaag de dag is zowat iedereen op een zeker moment leider. U hoeft daarvoor niet noodzakelijkerwijs in de formele functie als leidinggevende te zitten.

18-03-2012 - SLIMMER WERKEN MET HET KANTOOR IN JE TAS
Actie: nu gratis De complete gids voor nomad werkersKrijg nu gratis Slimmer werken met het kantoor in je tas. U krijgt het boek toegezonden bij aanschaf van een boek uit deze actietlijst met deze titels.

18-03-2012 - HELP! COACHINGBIBLIOTHEEK
Een serie van 12 doe-boekjes om zelf mee aan de slag te gaan en snel inzicht te krijgen in coachen, leidinggeven en zelfkennis vergroten Marijke Lingsma en Aty Boers, auteurs van de Coachingskalender, presenteren de Help!-CoachingBibliotheek.

17-03-2012 - GEDEELD LEIDERSCHAP - MANAGEMENTBOEK 2012
Titel het winnende boek van managementboek van het Jaar 2012 nu bekend. Dit is: Gedeeld leiderschapDe winnaar van managementboek van het Jaar 2012 is nu bekend. De titel is: Gedeeld leiderschap van de hand van Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld.

14-03-2012 - PROFESSIONEEL COACHEN EN WERKBEGELEIDEN
Cursus van drie dagen geeft u kennis van en inzicht in de doelen en effecten van coaching Van teamleiders en coördinatoren, maar ook van meer ervaren medewerkers, wordt verwacht dat zij hun (minder ervaren) collega's actief coachen bij het plannen werkzaamheden en het op de juiste wijze uitvoeren van taken.

14-03-2012 - COACHEND LEIDERSCHAP
Coachend vrijmaken van de potentiële kwaliteiten van medewerkers Coachen is volgens het Mikrocentrum: het vrijmaken van de potentiële kwaliteiten van medewerkers zodat zij zo goed en zelfstandig mogelijk presteren.

12-03-2012 - COACHEN OP GEDRAG EN RESULTAAT - GEHEEL VERNIEUWDE EDITIE
Dit boek heeft voor vele duizenden managers en medewerkers de deur geopend naar de ontwikkeling van betere prestaties op het werk Met deze totaal vernieuwde editie leert u doelgericht rekening houden met de vitale rol van talent bij het managen van competenties: Praktijkgids voor verzilveren van talent.

09-03-2012 - DE COACHINGBOX - SERIE VAN 10 CD'S
Een compleet beeld van de vaardigheid coaching De nieuwe audio-cd reeks De Coachingbox geeft een compleet beeld van de vaardigheid coaching. Deze reeks gaat uitvoerig in op de achtergrond en geschiedenis van coaching en op de al bekende coachingonderwerpen.

01-03-2012 - PERSOONLIJKE COACHES
Personal coaches voor organisaties, ondernemers, professionals en managers.Een coach inhuren is vaker gewoon. Het maakt amper uit of u nu professional, ondernemer of manager bent. Iedereen kent iemand die wel eens een coach heeft gehad.

13-01-2012 - HOLLAND MANAGEMENT REVIEW
De meest diepgaande bron van management-informatie voor de Nederlandse topmanager Holland Management Review bestrijkt alle disciplines van de managementpraktijk en behandelt onderwerpen op het gebied van o.

06-01-2012 - COACHEND LEIDINGGEVEN
over coachend leiderschap, persoonlijke groei en het halen van taakgerichte doelen Dit boek gaat over coachend leiderschap, persoonlijke groei en het halen van taakgerichte doelen. Over betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers.