Aan de slag met teamcoaching


Bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers

Aan de slag met teamcoaching Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Veel teamcoaches komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team. Daarmee krijgen onderliggende denkpatronen in het team niet de kans aan de oppervlakte te komen. Het team leert dan niet van zijn eigen gedrag en blijft voor zijn proces afhankelijk van de teamcoach. In dit boek leert een teamcoach:

  • te kijken naar het team als een geheel
  • patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team
  • met het team een effectief zoekproces aan te gaan
  • omgaan met de paradox van sturen door los te laten.
  • op basis hiervan hier-en-nu interventies te maken

Aan de hand van praktische voorbeelden en schema's wordt duidelijk hoe een manager teamcoaching vanuit systeemdenken kan toepassen. In het boek zijn voorbeelden van teamcoachingsbijeenkomsten opgenomen die de drempel verlagen om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Aan de slag met teamcoaching is bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers die werken in profitbedrijven en/of non-profitorganisaties. Zij zijn betrokken bij veranderingsprocessen. Ze zijn erop gericht medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

coachend leidinggeven coachgesprekken
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Santé
Santé inspireert! Met een Santé abonnement heeft u even tijd voor jezelf! Een tijdschrift boordevol met het laatste nieuws, gezondheid, psychologie, sport en ontspanning.

Coaching Training Gesprek Tips
Hoe overtuigt u uw baas, medewerker of een ander van het nut van een cursus coachen of coaching training? Hoe praat u het best over een coach opleiding? U hebt over enkele dagen een gesprek met uw collega, baas, medewerker of een ander, over een coach opleiding.

coaching met nlp
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching met nlp voor de informatie die u zoekt. .

The Coaching Manual
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar The Coaching Manual voor de informatie die u zoekt.