Acties die coachen tot een succes maken


De lezer wordt uitgenodigd om te ervaren door welke acties hij of zij de gecoachte het beste kan ondersteunen

Acties die coachen tot een succes maken Over coachingvaardigheden is reeds het nodige bekend en geschreven. Dit boek gaat over het stellen en realiseren van coachingsdoelen. Werken aan doelen die iemand daar brengen waar hij naartoe wil en die zijn vragen en problematiek oplossen, is geen vanzelfsprekendheid. Dat is ook veel weerbarstiger. Waar gaat het voor de betrokkene echt om? Wat inspireert hem? Coachen wordt dan gezien als een activiteit waarbij de gecoachte zelf achterhaalt wat hem bezieling geeft en mobiliseert. Wat kunt u doen als u zich voorbereidt op het coachen in de praktijk? Wat is er nodig en wat moet er gebeuren? En wat kunt u doen en heeft een gecoachte nodig om zijn vraag te beantwoorden en zijn problematiek op te lossen? Voor deze vragen wordt met dit boek een methode aangereikt. De lezer wordt uitgenodigd om te ervaren door welke acties hij of zij de gecoachte het beste kan ondersteunen. De methode bestaat uit de volgende vijf stappen:

  1. Bezinnen op de context
  2. Realiseren wat coachen is
  3. Beslissen: doorgaan of niet doorgaan?
  4. Bepalen van de coachingscoördinaten
  5. Sparrend oefenen

Door met deze vijf stappen aan de slag te gaan leert u als zich voorbereidende coach met Acties die coachen tot een succes maken om stapsgewijs in de praktijk de gecoachte zodanig te helpen, dat hij zelf het antwoord krijgt op zijn wat-vraag en deze ook concreet aanpakt.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Post Bachelor Coaching en Begeleiding
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Post Bachelor Coaching en Begeleiding voor de informatie die u zoekt.

De Coachingbox - serie van 10 cd's
Een compleet beeld van de vaardigheid coaching De nieuwe audio-cd reeks De Coachingbox geeft een compleet beeld van de vaardigheid coaching. Deze reeks gaat uitvoerig in op de achtergrond en geschiedenis van coaching en op de al bekende coachingonderwerpen.

75 Checklisten voor de nieuwe manager
Boek: 75 Checklisten voor de nieuwe manager Als iemand die leiding geeft heeft u een uitgebreid scala aan taken, uiteenlopend van het coachen van uw medewerkers, tot het verzorgen van presentaties.

Post Bachelor Coaching en Begeleiding
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Post Bachelor Coaching en Begeleiding voor de informatie die u zoekt.

coachen op prestatie en resultaat
Concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van uw organisatie. Een manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door uw medewerkers: Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.