Coachen vanuit een veelzijdig perspectief


Over de rollen waar de Coach met een hoofdletter C zich op dient te concentreren: zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener.

Coachen vanuit een veelzijdig perspectief Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun kunnen te presteren. Van oudsher is coaching gericht geweest op het bereiken van verbeteringen met betrekking tot specifieke gedragsprestaties. De huidige vormen van coaching bieden mensen ondersteuning op een aantal verschillende niveaus: op het niveau van gedrag, bekwaamheden, overtuigingen, waarden, identiteit en zelfs op spiritueel niveau.

Deze nieuwe en meer omvattende vormen van coaching kunnen we Coaching met een hoofdletter C noemen. De Coach met een hoofdletter C gidst mensen bij het verkennen van en leren over nieuwe omgevingen, draagt zorg voor veiligheid en ondersteuning, coacht mensen om specifieke gedragscompetenties te verbeteren, onderwijst hen nieuwe cognitieve bekwaamheden, treedt op als mentor bij het onderzoeken en versterken van bekrachtigende overtuigingen en waarden, is een sponsor voor groei op identiteitsniveau en fungeert als een 'awakener' bij het activeren van het bewustzijn van mensen omtrent het grotere systeem of 'veld'.

Het boek Coachen vanuit een veelzijdig perspectief beschrijft de soorten contexten en situaties waarin de Coach met een hoofdletter C zich op een van deze rollen - zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener - dient te concentreren en verschaft voor elk van deze rollen een specifieke gereedschapsset, zodat aan het gehele scala van activiteiten van de Coach met een hoofdletter C vorm kan worden gegeven.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Coaching met NLP
Een instrumentarium waar geen coach zonder kan. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

coachen naar eigenheid
Een boek voor het tot bloei brengen van mensen. Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent herkent en tot bloei kan brengen.

Waarom Een Coaching Opleiding Volgen
Waarom zou u eigenlijk een coaching opleiding gaan volgen of een training coachen inzetten voor uw medewerkers; heeft dat zin dan? Waarom zou u een coaching opleiding willen volgen, of een coaching training inzetten voor uw managers of personeel? Misschien twijfelt u nog.

weekend life coaching
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.