Conflictcoaching


Een boek over het hanteren van conflictsituaties in bedrijven.

confictcoaching De auteurs van dit boek stellen dat conflicten benut kunnen worden voor het verbeteren van samenwerkingsrelaties en dat conflicten creativiteit, groei en kwaliteit kunnen genereren. Zij beschrijven hun visie op conflicten in organisaties, blunders die vooral managers begaan bij het oplossen van conflicten, het escalatieproces van conflicten, de voorwaarden voor het creëren van een conflictbestendige organisatie en interventies voor conflicthantering. In een laatste hoofdstuk behandelen ze de competenties die managers nodig hebben wanneer ze als conflictcoach willen optreden.

Ze ontlenen hun informatie aan hun praktijk en interviews met managers. Conflictocaching is vooral geschreven voor managers, interim-managers en projectleiders die hun medewerkers coachen. De ene auteur is sociaal pedagoog en oprichter van een school voor coaching. De andere auteur is jurist, mediator met een eigen bedrijf in conflictmanagement. In de vorige druk (2006) werd de definitie van een aantal begrippen herzien en verfijnd in verband met ontwikkelingen in de praktijk en voortschrijdende inzichten.

Het boek Praktijkboek conflicthantering hoort bij het basisboek. In dit boek bieden de auteurs een handreiking om de gedachten over conflicten om te zetten in actie. Het praktijkboek is (evenals het basisboek) vooral gericht op managers. Daarnaast is het geschikt voor adviseurs, trainers en mediators. De auteurs werken allen als coach, adviseurs, trainers en mediators.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Pagina vervangen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar boekbesprekingen voor de informatie die u zoekt. .

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden En Adviseurs
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

NCOI - Masterclass Coaching in Organisaties
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar NCOI - Masterclass Coaching in Organisaties voor de informatie die u zoekt.

The Coaching Manual
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar The Coaching Manual voor de informatie die u zoekt.

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden En Adviseurs
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.