De nieuwe professional - luisterbox


De Nieuwe Professional richt zich op de ontwikkeling van nieuwe competenties voor professionals in een veranderende markt

De nieuwe professional - luisterbox In onze kennisintensieve en op specialisatie gerichte maatschappij is een steeds grotere groep professionele dienstverleners actief: van (management) consultants, accountants, advocaten en notarissen tot ingenieurs, architecten en financieel specialisten.

De audio-cd reeks De Nieuwe Professional speelt in op ontwikkelingen in de zakelijke en professionele dienstverlening. De vraag naar deze dienstverlening is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Daarnaast is er meer concurrentie gekomen en is de prijsdruk toegenomen. Die nieuwe markt vraagt om een nieuw type aanbieders: bureaus en kantoren die markt- en klantgerichter zijn georganiseerd. Alleen het bedrijf van de toekomst kan daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren en dus overleven. Dienstverlenende organisaties stellen andere eisen aan de professionals die er werken: vakkennis is niet genoeg; het gaat om bredere competenties en de ambitie uiteenlopende rollen te combineren.

De Nieuwe Professional richt zich op de ontwikkeling van nieuwe competenties voor professionals die in een veranderende markt en organisatie meer uit hun vak willen halen. De basis daarvoor wordt gelegd door het denken in negen verschillende rollen waarin deze competenties in de praktijk tot hun recht komen.

Meer berichten in de rubriek: audio cursussen
boekbespreking
professionals


Meer info

Professioneel Coachen
Leer professioneel coachen met het LOI De opleiding Professioneel coachen combineert theorie met praktijk. Gedurende de opleiding breng je de theorie direct in praktijk door middel van de inzendopdrachten die je bij het lesmateriaal vindt.

coaching per email
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Pagina vervangen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar boekbesprekingen voor de informatie die u zoekt. .

Coaching In Professionele Organisaties
Hoe als manager gebruik maken van een psychologisch instrumentarium voor de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers Coaching is een instrument dat organisaties toepassen voor de professionalisering van hun medewerkers.

communicatie en beinvloeding
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.