Een op een coaching werkwijzen


Een luister cd met tips voor en inzichten over één-op-één coaching.

Een op een coaching werkwijzen Deze aflevering behandelt de werkwijzen van één-op-één coaching. Deze aflevering bestaat uit twee delen, te weten: Verleden en Heden. Het eerste deel gaat over de Socratische methode. U wordt meegenomen in een wandeling door het verleden. Al wandelend leert u de betekenissen van vragen. En u leert gestructureerd vragen stellen. Resulterend in een kritische reflectieve vraagmethode voor coach en coachee.

Het tweede deel gunt u al luisterend een blik in de keuken van een coach. Aan de hand van praktijksituaties komen de volgende zaken aan bod: het belang van de intake, de verbinding tussen coachvraag en organisatie door het driegesprek, de zogenaamde P-driehoek (Persoonlijkheid, Performance en Praktijk) en veelvoorkomende thema's zoals controle loslaten, betrokkenheid en geschaad vertrouwen. De gebruikte methode is de RET-methode, ofwel de Rationeel Emotieve Training.

De aflevering Een op een coaching werkwijzen is geschreven door Jan Oosting en Jaap Ozinga. Jan Oosting is programmamanager van het expertisecentrum aan de Haagse Hoge School. Jaap Ozinga is zelfstandig gevestigd coach en parttime programmaleider bij de BAAK en bestuurslid van Stichting Coach! Speciale dank gaat uit naar Francine ten Hoedt die Jaap Ozinga kritisch interviewde.

Meer berichten in de rubriek: audio cursussen
luisterboeken


Meer info

coachen op gedrag en resultaat in het onderwijs
Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag. Dit boek helpt u in korte tijd doelgericht te sturen op gedrag van uzelf of van anderen in de onderwijsorganisatie.

Pagina vervallen
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar voor een overzicht van alle pagina's / artikelen op deze site.

Coachen en leerprocessen
Een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen In Coachen en leerprocessen betogen Huib Verhage en Willem Verhoeven dat de huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van leerprocessen.

Coachend Leidinggeven met Resultaat - Boertiengroep
Uw medewerkers doelgericht prikkelen tot uitstekende prestaties. Deze training is bij uitstek geschikt wanneer u uw medewerkers doelgericht wilt begeleiden naar meer resultaat of wilt bijstaan in hun ontwikkeling naar een grotere zelfstandigheid.

Spel voor trainers en coaches cultuurspel
Op speels manier in discussie gaan over belangrijkste punten van een cultuurverandering Het cultuurspel is een tool voor de realisatie van cultuurverandering in een team, een organisatie of een afdeling.