Boekbespreking

Alle berichten in de rubriek boekbespreking

11-02-2013 - KORTE MASTERCLASS INTERVISIE COACHING
Korte Masterclass Intervisie Coaching Datum: donderdag 11 april 2013 - Locatie: Utrecht, nu 20% korting en slechts � 199,- : Marijke Lingsma geeft op donderdag 11 april 2013 een korte masterclass intervisie coaching in Seats2meet, moreelspark 65 te Utrecht.

14-05-2012 - DE BESTE COACH BEN JE ZELF
Kunt u werk en spiritualiteit combineren? Personal coach Pam Comijs maakt in De beste coach ben je zelf duidelijk dat die combinatie vanzelfsprekender is dan u misschien denkt. Spiritualiteit definieert zij als een houding die tot uiting komt in u w manier van denken, voelen en doen en zij verbindt dat met de wijze waarop u uw werk ervaart, hoe u samenwerkt met anderen en hoe u uw (persoonlijke) leiderschap vormgeeft.

14-05-2012 - CONFLICTCOACHING
Een boek over het hanteren van conflictsituaties in bedrijven. De auteurs van dit boek stellen dat conflicten benut kunnen worden voor het verbeteren van samenwerkingsrelaties en dat conflicten creativiteit, groei en kwaliteit kunnen genereren.

12-05-2012 - BUSINESS BOEKEN VIA BOL.COM
Nu heeft u ook de mogelijkheid om boeken (en meer) via bol.com te bestellen Ga naar de website van bol.com. Of kies hieronder een van de aanbevolen boeken. var bol_pml={"id":"bol_script1336812528674","baseUrl":"partnerprogramma.

10-05-2012 - COACHING VAN TEAMLEDEN
Een basis voor effectief en interactief coachen, waarbij de stijl van de coach haarfijn aansluit op de leerstijl van medewerkers. Coachen is een kwestie van communicatie en motivatie. Dit is het uitgangspunt van dit boek.

10-05-2012 - COACHING MET NLP
Een instrumentarium waar geen coach zonder kan. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid. Coaching op de werkplek is een relatie tussen een coach en een 'cliënt', die draait om verandering.

10-05-2012 - COACHING HOE? ZO!
Een origineel inspiratie- en praktijkboek over coachen in drie delen. Dit originele inspiratie- en praktijkboek over coachen bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat, naast een grondig uitgewerkte visie op de ontwikkeling van de organisatie (het uitzicht op de organisatie) ook het '7-werelden-model' waarin de zeven niveaus van een organisatie worden toegelicht (het overzicht van de organisatie).

09-05-2012 - DE KICK VAN HET COACHEN
Een unieke kans om de dagelijkse praktijk van een professionele coach in zijn volle rijkdom te ervaren. Het boek De kick van het coachen biedt een unieke kans om de dagelijkse praktijk van een professionele coach in zijn volle rijkdom te ervaren.

08-05-2012 - COACHEN VANUIT EEN VEELZIJDIG PERSPECTIEF
Over de rollen waar de Coach met een hoofdletter C zich op dient te concentreren: zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener. Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun kunnen te presteren.

05-05-2012 - DE COACHENDE INTERIM MANAGER
Geschreven voor interim-managers die het vak meer verdieping willen geven. In De coachende interim-manager gaat de auteur in op de rollen die een coachende interim-manager succesvol maken. Het zijn de rollen van leider, manager en coach.

05-05-2012 - COACHEN OP COMPETENTIES
Een luister CD over coaching, competenties en de STAR-methode. Veel bedrijven erkennen het belang van hoe de resultaten en doelen behaald worden. Werken met competenties blijkt een goede werkwijze en meetlat te zijn voor coachend leiderschap, maar is voor veel managers een weerbarstige materie.

04-05-2012 - COACHEN OP PRESTATIE EN RESULTAAT
Concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van uw organisatie. Een manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door uw medewerkers: Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.

04-05-2012 - COACHEN NAAR EIGENHEID
Een boek voor het tot bloei brengen van mensen. Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent herkent en tot bloei kan brengen. Talent is aanwezig in ieder mens en is niet te kopiëren van een ander.

04-05-2012 - COACHEN MET COLLEGAS
Een boek voor alle professionals die hun collega's in individuele gesprekken op weg willen helpen en willen zorgen dat zij beter zorgen voor zichzelf. Coachen met collega's is geschreven vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds meer 'permanent leren' en persoonlijke ontwikkeling vraagt en dat coachen door collega's daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

04-05-2012 - COACHEN OP GEDRAG EN RESULTAAT IN HET ONDERWIJS
Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag. Dit boek helpt u in korte tijd doelgericht te sturen op gedrag van uzelf of van anderen in de onderwijsorganisatie. De nadruk ligt op de praktijk van alledag.

03-05-2012 - COACHEN EN HOE
Een beknopt naslagwerk voor iedereen die met coaching aan de slag is of wil. Coachen, en hoe is een beknopt naslagwerk voor iedereen die met coaching aan de slag is of wil. De waaier start met een korte, stevige visie op coaching en vervolgt met een groot aantal praktische lijstjes met interventiemethodes en verrassende vragen bij verschillende coachthema's.

03-05-2012 - COACHEND LEIDERSCHAP
Ondersteuning bij uw professionaliseringsproces zodat u uw medewerkers beter kunt coachen en sturen. Coachend leiderschap, u kunt er niet meer omheen. In steeds meer organisaties is coachen de stijl van leidinggeven, gericht op het ontwikkelen van medewerkers naar grotere zelfstandigheid.

02-05-2012 - CO-ACTIEF COACHEN
Nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen met downloadable coachingsformulieren. Coaching is behalve een internationaal snel groeiend vakgebied ook een communicatiestijl die steeds meer managers, docenten, counselers, ouders en anderen gebruiken.

01-05-2012 - COACHING VOOR IEDEREEN
Overzicht van methoden om in welk gesprek dan ook meer coachend te werk te gaan. Coaching is voor iedereen en kan door iedereen aangeleerd worden. Vroeger werd de term gebruikt in sport en management.

01-05-2012 - COACHING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten zoals schoolbegeleiders, schoolleiders, adjunct-schoolleiders, intern begeleiders en nascholingsdocenten. In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst.

01-05-2012 - THE SEVEN C OF COACHING (ENGELS) - THE DEFINITIVE GUIDE TO COLLABORATIVE COACHING
Biedt een samenwerkingsstructuur voor aanpassen van oude gedragspatronen (in het Engels) Succesvol coachen is het helpen van anderen met het helpen van zichzelf. Succesvol coachen is samenwerkend coachen.

30-04-2012 - DE MAGIE VAN COACHEN - BIJZONDERE MOMENTEN IN DE COACHINGSPRAKTIJK
Een bundel met zeer uiteenlopende meningen en ervaringen over de rijke mogelijkheden die het coachen biedt. Het kan er wonderlijk aan toegaan in de coachingspraktijk. In de normale gang van zaken stelt de cliënt een vraag, de coach stelt tegenvragen - en gezamenlijk gaan ze op zoek naar helderheid en wijsheid.

29-04-2012 - DE SCHOONHEID VAN COACHEN - OVER VITALISERENDE COACHING
Een keur van zinvolle kaders en methodieken voor coaches besproken Een mens is in zijn levensloop en werk voortdurend in verandering. Coaching voldoet aan de gestaag groeiende behoefte om constructief mee te denken over verandering die ook verbetering is.

29-04-2012 - IEDEREEN COACH! - PRAKTIJKBOEK VOOR ALLEDAG EN OVERAL
Handvatten om coachend op te treden in de verschillende rollen die we hebben Iedereen heeft elke dag mogelijkheden om te coachen. In onze rol als collega, leidinggevende, partner, manager, projectverantwoordelijke, medewerker, vriend, leerkracht, sportinstructeur, muziekbeoefenaar of -leerkracht, theaterliefhebber, regisseur of acteur, arts of gezondheidsadviseur.

27-04-2012 - BAANBREKER
Een onmisbaar boek voor iedereen die aan het begin van zijn carrière staat of die zijn loopbaan een andere wending wil geven Moest werk vroeger een goed salaris en een lease-auto opleveren, tegenwoordig zijn we vooral op zoek naar uitdagingen en persoonlijke groei.

27-04-2012 - COACHING IN PERSPECTIEF
Het vak coachen in historisch perspectief geplaatst In deze audio cd uit de serie van De Coachingbox wordt het vak coachen in historisch perspectief geplaatst. Ken uw geschiedenis, begrijp het nu, en zie waar coaching heengaat, hoe het vak zich ontwikkelt.

27-04-2012 - DE TAO VAN HET COACHEN
Leer hoe u als manager ook een goede coach kunt worden Goede coaches zijn ervan overtuigd dat de autoritaire leider - de baas - bijna is uitgestorven. Ze weten ook zeker dat tien minuten effectieve coaching iemand uren werk kunnen besparen.

27-04-2012 - DE NIEUWE PROFESSIONAL - LUISTERBOX
De Nieuwe Professional richt zich op de ontwikkeling van nieuwe competenties voor professionals in een veranderende markt In onze kennisintensieve en op specialisatie gerichte maatschappij is een steeds grotere groep professionele dienstverleners actief: van (management) consultants, accountants, advocaten en notarissen tot ingenieurs, architecten en financieel specialisten.

26-04-2012 - BEWEGEN IN KRACHT
Holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan Bewegen in kracht is een uniek holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan. Het boek leert u ervaren hoe diergedrag uw lichaamsbewustzijn kan vergroten om zo de weg vrij te maken voor zelfhelende kracht en gezondheid.

26-04-2012 - HET RONDETAFELBOEK
Ban de haast en de waan van de dag uit uw werk en leven Rondetafelgesprekken voeren is een kunst die veel te weinig wordt beoefend in organisaties. Toch leveren Rondetafels vaak veel inzicht, kennis en ideeën op.

26-04-2012 - ACTIES DIE COACHEN TOT EEN SUCCES MAKEN
De lezer wordt uitgenodigd om te ervaren door welke acties hij of zij de gecoachte het beste kan ondersteunen Over coachingvaardigheden is reeds het nodige bekend en geschreven. Dit boek gaat over het stellen en realiseren van coachingsdoelen.

25-04-2012 - AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
Bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Veel teamcoaches komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team.

25-04-2012 - 80 TIPS VOOR COACHEND LEIDINGGEVEN
De managementstijl waarin vrije zelfverantwoordelijke individuen met elkaar een relatie aangaan om resultaten te bereiken Lang voordat coaching een hype werd, publiceerde Willem Verhoeven al over dit onderwerp.

25-04-2012 - 50 TOP TOOLS FOR COACHING (ENGELS)
Een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach 50 Top Tools for Coaching biedt een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om te bepalen wat de coachingbehoeften zijn, en welke gereedschappen daar het beste bijpassen.

25-04-2012 - APPRECIATIE COACHING
De vier stadia van coachen volgens AI: Discovery, Dream, Design, en Destiny Appreciative Coaching beschrijft de coachingmethode die gebaseerd is op Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry ofwel AI is waarderend exploreren en ontdekken.

11-04-2012 - VAN DESKUNDIGE NAAR TRAINER
Leer ook hoe u op een aansprekende en praktische manier een training met het gewenste resultaat voor ogen kunt ontwerpen en krachtig kunt faciliteren Biedt u trainingen over uw vak en wilt u betere interactie verwerven, vaker resultaat bereiken é er meer plezier aan beleven?In het werk! boekwerk Van Deskundige naar Trainer leert u op een aansprekende en praktische wijze een training resultaatgericht kunt ontwerpen en krachtig kunt begeleidenWat er in dit boek staat:Uw training sessies helder maken door een praktische diagnose te doen;Vanuit praktijk ontwerpen;{Variatie inbouwen met activerende werkvormen;Beter omgaan met weerstanden door andere gesprekstechnieken aan te wenden, de advocaat van de duivel te spelen en uitdagende stellingen en confronterende voorbeelden te gebruiken;Goed omgaan met emoties van de groep en van uzelf.

10-04-2012 - HANDBOEK MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Bijzonder geschikt voor zelfstudie, voor de onderwijspraktijk en als naslagwerk Handboek managementvaardigheden is uitgegroeid tot een standaardwerk om toekomstige managers voor te bereiden op hun enerverende en ingewikkelde werkzaamheden.

10-04-2012 - HET COACHINGSTECHNIEKEN BOEK
Een ieder die zich om professionele beweegredenen wil bekwamen in het vak als coach, heeft met genoemd boek een parel in handen Het boek: Het Coachingsmethoden Boek presenteert een brede visie op coachen met de hulp van 51 methoden om te coachen.

27-03-2012 - GRATIS BOEK BIJ BESTELLING BOEK UIT LIJST
Bestel een van de 25 boeken uit de actielijst, en ontvang gratis het boek 'Ga met je sterke punten aan de gang' Deze actie loopt tot en met 31 april 2012, en zolang als de voorraad strekt. Kijk op: Managementboek Voorjaarsactie 2012 voor de lijst met titels.

20-03-2012 - 60 WERKVORMEN VOOR CREATIEVE SESSIES
Een nuttig boekwerk voor managers, professionele facilitators, beleidsmedewerkers, trainers, consultants welke creatieve bijeenkomsten begeleiden Creatief denken kunt u zien als als een ontdekkingsreis.

20-03-2012 - DE LEIDERSCHAPSBOX
50% korting bij intekening op de bijzondere serie audio cd's over leiderschapVandaag de dag is zowat iedereen op een zeker moment leider. U hoeft daarvoor niet noodzakelijkerwijs in de formele functie als leidinggevende te zitten.

18-03-2012 - SLIMMER WERKEN MET HET KANTOOR IN JE TAS
Actie: nu gratis De complete gids voor nomad werkersKrijg nu gratis Slimmer werken met het kantoor in je tas. U krijgt het boek toegezonden bij aanschaf van een boek uit deze actietlijst met deze titels.

18-03-2012 - HELP! COACHINGBIBLIOTHEEK
Een serie van 12 doe-boekjes om zelf mee aan de slag te gaan en snel inzicht te krijgen in coachen, leidinggeven en zelfkennis vergroten Marijke Lingsma en Aty Boers, auteurs van de Coachingskalender, presenteren de Help!-CoachingBibliotheek.

12-03-2012 - COACHEN OP GEDRAG EN RESULTAAT - GEHEEL VERNIEUWDE EDITIE
Dit boek heeft voor vele duizenden managers en medewerkers de deur geopend naar de ontwikkeling van betere prestaties op het werk Met deze totaal vernieuwde editie leert u doelgericht rekening houden met de vitale rol van talent bij het managen van competenties: Praktijkgids voor verzilveren van talent.

09-03-2012 - DE COACHINGBOX - SERIE VAN 10 CD'S
Een compleet beeld van de vaardigheid coaching De nieuwe audio-cd reeks De Coachingbox geeft een compleet beeld van de vaardigheid coaching. Deze reeks gaat uitvoerig in op de achtergrond en geschiedenis van coaching en op de al bekende coachingonderwerpen.

06-01-2012 - COACHEND LEIDINGGEVEN
over coachend leiderschap, persoonlijke groei en het halen van taakgerichte doelen Dit boek gaat over coachend leiderschap, persoonlijke groei en het halen van taakgerichte doelen. Over betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers.

14-12-2011 - 75 CHECKLISTEN VOOR DE NIEUWE MANAGER
Boek: 75 Checklisten voor de nieuwe manager Als iemand die leiding geeft heeft u een uitgebreid scala aan taken, uiteenlopend van het coachen van uw medewerkers, tot het verzorgen van presentaties.In 75 Checklisten voor de nieuwe manager passeren dergelijke processen waarmee leidinggevenden te maken krijgen de revue.

24-10-2011 - EERSTE HULP BIJ MOPPEREN EN ZANIKEN
Humorvol boekje over de nationale bezigheid nummer 1: zeuren en zaniken Klagen en zeuren lijken zo'n beetje een favoriete bezigheid van Nederlanders. Er gaat haast geen dag voorbij of u hoort wel ergens iemand zeuren of klagen.

21-09-2011 - BOEKBESPREKING: MANAGERS, MANTRA'S & MYTHEN
Hoe management waarheden verworden tot funeste dogma's Velen zijn bekend met mythen van managers zoals: 'de klant is koning', 'medewerkers willen niet veranderen', 'de kost gaat voor de baat uit', 'kwaliteit kost geld' en 'we moeten kiezen'.

22-05-2011 - BESPREKING EEN ECHTE PROFESSIONAL
Voldoen ware professionals aan de gestelde normen en maken zij gebruik van hun volledige potentieel? Zijn professionals die bekwaam zijn en hard werken 'echte' professionals? En zijn zij uit op hoogwaardige kwaliteit in het werk en zijn zij er op gericht om hun cliënten de hoogst haalbare diensten te bieden? Of voldoen zij weliswaar aan de normen, maar benutten zij niet hun volledige scala aan mogelijkheden en missen zij de inspiratie om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen? Professionals proberen zich zo professioneel mogelijk te presenteren en de juiste dingen te doen.

09-05-2011 - THE COACHING MANUAL
Informatie, hulpmiddelen en technieken om uw coachingvaardigheden naar een hoger niveau te tillen (Engelstalig). Dit boek gaat over de rol van coachingprincipes, -vaardigheden, -houdingen en -gedragingen en biedt een praktische begeleiding en een uitgebreide toolkit voor de coach.

24-04-2011 - ACTUELE COACHING BOEKEN
Vindt nu een overzicht van alle actuele coaching boeken op managementboek.nl Op deze site vindt u geregeld een boekbespreking. We laten boeken aan bod komen waarvan wij denken dat die mogelijk voor u van belang zijn.

18-03-2011 - CONNECT - MANAGEMENTBOEK VAN HET JAAR 2011
Menno Landings boek Connect: managementboek van het jaar 2011. Elk jaar kiest een onafhankelijke jury een managementboek van het jaar. Dit jaar (2011) is dat Connect van Menno Lanting. Over de betekenis van sociale netwerken voor de eigen organisatie.

16-02-2011 - BOEKBESPREKING VISUELE MEETINGS
Hoe post-its, idea mapping en graphics groepsprocessen veranderen Indien mensen met visuele middelen werken dan: zijn ze gemotiveerder om resultaten te behalen, nemen ze betere beslissingen en hebben ze betere ideeën.

13-02-2011 - HET GEHEIM VAN DE TRAINER
Boekbespreking Het Geheim Van De TrainerHet geheim van de trainer toolbox vindt u nagenoeg alle ingrediënten om succesvol als trainer te zijn. De doos bevat de 2e editie van de bestseller Het geheim van de trainer en de Trainer Toolbox.

06-01-2011 - ONDERNEMERS HEBBEN NOOIT GELUK
Boekbespreking: E-Book Ondernemers hebben nooit geluk Tomeloze inzet, volharding en passie voor perfectie kenmerkend voor de ondernemer die zonder startkapitaal in korte tijd een miljoenenbedrijf heeft opgebouwd.

08-07-2010 - 50 GEHEIMEN VAN DE PSYCHOLOGIE VAN HET BEINVLOEDEN
50 Geheimen Van De Psychologie Van Het Beïnvloeden Bij coachen gaat om een doelbewuste manier van iemands gedrag en overtuigingen beïnvloeden Sterker nog: dat is zelfs expliciet de bedoeling.

12-04-2010 - DE COACHINGBOX
De Coachingbox - Voor Nog Meer File Plezier Enige tijd terug had ik het over de LOI audio cursus coachend leidinggeven. Een prima manier om het file leed te transformeren naar een nuttige bezigheid. Maar zo'n cursus van 3 cd's is natuurlijk op een gegeven moment klaar.

18-03-2010 - BYE-BYE CONSULTANT
Kijk Eens Met Een Andere Bril Op Naar Uzelf Als (zelfstandig) coach, trainer of adviseur bent u altijd zo goed als uw laatste consult. Verknalt u die bijeenkomst dat denkt u klant al snel "hij is de laatste tijd niet meer zo goed, moet de relatie toch eens overdenken".

15-02-2010 - BOEKEN IN WAAIER VORM - KENNIS ALS SNELLE HAP
Boeken In Waaier Vorm - Kennis Als Snelle Hap In de wereld van fast food, instant koffie en andere snelle producten bestaat er nu ook een boekvorm die zou kunnen doorgaan voor een soort snelle hap. Tja, de wereld evolueert, en steeds meer mensen willen informatie snel, eenvoudig toegankelijk en ontdaan van alle ballast.

27-01-2010 - COACHINGGIDS 2010
De gids is een goed instrument bij het maken van de juiste match tussen vraag en aanbod en de keus voor een persoonlijke of werkgerelateerde coach of begeleider Coaching in brede zin in Nederland en ook in veel andere landen de erkenning te krijgen die het verdient.

05-12-2009 - AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
Bestemd voor mensen die erop gericht zijn medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team.

12-11-2009 - HANDBOEK ONTWIKKELINGSGERICHT COACHEN
Fundamenten om een coach te worden die het persoonlijk aspect methodisch kan hanteren Met dit boek wil Rudy Vandamme u stimuleren creatief en geïnspireerd aan de slag te gaan met uw dienstverlening of communicatie.

23-10-2009 - COACHEN MET EEN LEEG HOOFD
Hoe u uw eigen 'radio' kunt uitschakelen, zodat u zich volledig kunt openstellen voor de signalen die uw coachee uitzendt Als coach samen met uw coachee bouwen aan bewustwording, bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, met een resultaatgerichte aanpak die in directe relatie staat tot de werkcontext.

12-10-2009 - DYNAMISCH COACHEN
Doel van dit boek is om het bewustzijn van de coach te verruimen, waardoor de effectiviteit en het plezier in het coachen toeneemt Dit boek is bedoeld voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen.

29-09-2009 - HOE-BOEK VOOR DE COACH
Een heel waardevol en praktisch boek voor iedereen die professioneel met coaching aan de slag wil Als coach wilt u mensen in beweging krijgen. U wilt ze in staat stellen met meer kracht en vertrouwen een eigen koers uit te zetten.

13-09-2009 - PRAKTIJKGIDS VOOR COACHES
Deze gids is zowel een volledige coachingscursus voor beginners als een bron van nieuwe inzichten en tips voor meer ervaren coaches Kunt u goed luisteren en observeren? Voelt u het instinctief als iets niet helemaal klopt? Iedereen beschikt wel over enige coachingsvaardigheden, maar een echt goede coach wordt u pas wanneer u uw sterke punten leert ontdekken en ontwikkelen.

29-08-2009 - HANDBOEK COACHEND LEIDERSCHAP
Een handboek voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren.

17-08-2009 - SUCCESVOL COACHEN
De principes van coaching worden duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden van topprestaties uit het zakenleven en de sport Goed coachen is een vaardigheid die een grote mate van begrip en praktijkervaring vereist om een optimaal resultaat te bereiken.

12-08-2009 - VERBETEREN VAN TEAMS
Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken De Thema-klassieker 'Verbeteren van teams' is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed - dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera - zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek.

02-08-2009 - SOCRATISCH COACHEN
Voor iedereen die anderen met een probleem in het werk wil helpen Wie anders dan Socrates leerde ons de goede vragen te stellen? het boek Socratisch coachen is een aanvullende methodiek op de gangbare coachingsvaardigheden waarmee de coach iemand helpt om vanuit andere perspectieven naar zijn probleem te kijken.

23-07-2009 - DE ESSENTIE VAN LEIDERSCHAP
Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen. Deze mensen deden het. En u? Leiderschap is geen natuurwetenschap. U kunt het niet leren op een business-school. Maar u kunt wel veel leren van mensen die over de hele wereld leiderschap tonen.

22-07-2009 - LEREN COACHEN
Voor leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen leren coachen Centraal in dit boek staat de methode van individuele coaching in relatie met het werk.

08-07-2009 - COACHING IN PROFESSIONELE ORGANISATIES
Hoe als manager gebruik maken van een psychologisch instrumentarium voor de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers Coaching is een instrument dat organisaties toepassen voor de professionalisering van hun medewerkers.

08-07-2009 - COACHEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst. Actuele ideeën over en nieuwe inzichten in de rol van coaching in de school als -lerende organisatie' worden uitvoerig en systematisch behandeld.

28-04-2009 - COACHEN EN LEERPROCESSEN
Een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen In Coachen en leerprocessen betogen Huib Verhage en Willem Verhoeven dat de huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van leerprocessen.

18-04-2009 - SITUATIONEEL OPLEIDEN EN LEREN
Een uitnodiging om vanuit een menselijk perspectief naar leren en ontwikkeling te kijken Centraal in dit boek staat de relatie van opleiden en leren met succesvol handelen in de werksituatie. Het is gebleken dat leren het meest effectief is als het plaatsvindt in werksituaties aan de hand van concrete problemen of in contact en overleg met collega's.

04-03-2009 - DRIJFVEREN IN DE PRAKTIJK
Op basis van drijfveren bouwen aan een effectief team Drijfveren bepalen voor een groot deel hoe mensen of groepen zich gedragen op hun werk. Deze drijfveren kunt u indelen in categorieën, die worden aangegeven met verschillende kleuren.

19-02-2009 - WEG MET ALLE REGELS
In dit boek wordt op een overtuigende wijze aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben In 'Weg met alle regels' wordt op een overtuigende wijze aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben.

13-02-2009 - DUURZAAM COACHEN
Handreikingen om coachingstechnieken te optimaliseren en duurzaam te maken Dit boek nodigt professionals zoals leidinggevenden, decanen en reïntegratiespecialisten uit na te denken over manieren waarop zij mensen kunnen coachen in hun zoektocht naar passend werk.

29-01-2009 - TOOLS VOOR DE COACH
Coaches kunnen deze tools inzetten bij tweegesprekken om gerichter te werken Is coachen meer dan praten alleen? In Tools voor de coach biedt Jeroen Hendriksen methoden en werkvormen. Coaches kunnen deze tools inzetten bij tweegesprekken om gerichter te werken.

13-01-2009 - COLLEGIALE CONSULTATIE EN COACHING
Doe uw voordeel doen met deze inzichtelijk en praktisch uitgewerkte methode 'Waar twee wandelen, is er een de leraar', is een oud gezegde. Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega.