Coachen In Het Primair Onderwijs


Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten

Coachen in het primair onderwijsIn Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst. Actuele ideeën over en nieuwe inzichten in de rol van coaching in de school als -lerende organisatie' worden uitvoerig en systematisch behandeld. Voor meer inzicht in coaching beantwoorden we de volgende vragen: wat is coaching eigenlijk? Wat doet een goede coach? Wat zijn de effecten van coaching? Daarnaast wordt het door ons gebruikte coachingmodel van dr. Simon Veenman uitgebreid beschreven.

Coaching gaat uit van de capaciteiten en de beginsituatie van de gecoachte leerkracht. Vanuit deze startpositie wordt systematisch en stap voor stap gewerkt aan het optimaliseren van het lesgeven. Verschillende typen leerkrachten en leerstijlen komen aan bod. Daarnaast is er een hoofdstuk opgenomen over vragen rond disfunctionerende leerkrachten. Ten slotte worden er ideeën gegeven over wat er gedaan kan worden als resultaat uitblijft.

De bruikbaarheid van dit boek staat voorop. Het is speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten. Dit kunnen onder anderen schoolbegeleiders, schoolleiders, adjunct-schoolleiders, intern begeleiders en nascholingsdocenten zijn. Daarnaast is het mede door de theoretische achtergronden geschikt voor bestuursleden en lerarenopleiders.

coaching in het primair onderwijs bestellen.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking
coaching in onderwijs


Meer info

Training Organisatiecoaching
Overzien en doorbreken U bent een ervaren coach of veranderaar. Daarbij merkt u dat de organisatiecontext ontwikkeling van mensen of teams stimuleert of begrenst.

Handboek Coachend Leiderschap
Een handboek voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren.

Coaching Training Coachend Managen
Met welke coach opleiding wordt u een betere manager? Als manager hebt u een overzichtelijke, doch niet altijd even eenvoudige, taak: u moet er voor zorgen dat u samen met uw mensen de gestelde doelen zo snel mogelijk realiseert.

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

De Coachingbox
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar De Coachingbox voor de informatie die u zoekt. .