Coachen In Het Primair Onderwijs


Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten

Coachen in het primair onderwijsIn Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst. Actuele ideeën over en nieuwe inzichten in de rol van coaching in de school als -lerende organisatie' worden uitvoerig en systematisch behandeld. Voor meer inzicht in coaching beantwoorden we de volgende vragen: wat is coaching eigenlijk? Wat doet een goede coach? Wat zijn de effecten van coaching? Daarnaast wordt het door ons gebruikte coachingmodel van dr. Simon Veenman uitgebreid beschreven.

Coaching gaat uit van de capaciteiten en de beginsituatie van de gecoachte leerkracht. Vanuit deze startpositie wordt systematisch en stap voor stap gewerkt aan het optimaliseren van het lesgeven. Verschillende typen leerkrachten en leerstijlen komen aan bod. Daarnaast is er een hoofdstuk opgenomen over vragen rond disfunctionerende leerkrachten. Ten slotte worden er ideeën gegeven over wat er gedaan kan worden als resultaat uitblijft.

De bruikbaarheid van dit boek staat voorop. Het is speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten. Dit kunnen onder anderen schoolbegeleiders, schoolleiders, adjunct-schoolleiders, intern begeleiders en nascholingsdocenten zijn. Daarnaast is het mede door de theoretische achtergronden geschikt voor bestuursleden en lerarenopleiders.

coaching in het primair onderwijs bestellen.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking
coaching in onderwijs


Meer info

Post Bachelor Coaching en Begeleiding
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Post Bachelor Coaching en Begeleiding voor de informatie die u zoekt.

De nieuwe professional - luisterbox
De Nieuwe Professional richt zich op de ontwikkeling van nieuwe competenties voor professionals in een veranderende markt In onze kennisintensieve en op specialisatie gerichte maatschappij is een steeds grotere groep professionele dienstverleners actief: van (management) consultants, accountants, advocaten en notarissen tot ingenieurs, architecten en financieel specialisten.

50 Top Tools for Coaching (Engels)
Een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach 50 Top Tools for Coaching biedt een breed scala aan technieken, gereedschappen en voorbeeldvragen voor de coach.

Bewegen In Kracht
Holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan Bewegen in kracht is een uniek holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan.

Masterclass Coachen met Topsporters
Waarom de coach opleiding masterclass coachen met topsporters?Indien u coacht dan ondersteunt u mensen bij de ontwikkeling om hun persoonlijke ambities te realiseren.