Aan de slag met teamcoaching


Bestemd voor mensen die erop gericht zijn medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten

Aan de slag met teamcoaching Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Veel teamcoaches komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team. Daarmee krijgen onderliggende denkpatronen in het team niet de kans aan de oppervlakte te komen. Het team leert dan niet van zijn eigen gedrag en blijft voor zijn proces afhankelijk van de teamcoach. In dit boek leert een teamcoach:

  • te kijken naar het team als een geheel
  • patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team
  • met het team een effectief zoekproces aan te gaan
  • omgaan met de paradox van sturen door los te laten.
  • op basis hiervan hier-en-nu interventies te maken

Aan de hand van praktische voorbeelden en schema's wordt duidelijk hoe een manager teamcoaching vanuit systeemdenken kan toepassen. In het boek zijn voorbeelden van teamcoachingsbijeenkomsten opgenomen die de drempel verlagen om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Aan de slag met teamcoaching is bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers die werken in profitbedrijven en/of non-profitorganisaties. Zij zijn betrokken bij veranderingsprocessen. Ze zijn erop gericht medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

De Coachingbox
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar De Coachingbox voor de informatie die u zoekt. .

Professioneel coachen en werkbegeleiden
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Professioneel coachen en werkbegeleiden voor de informatie die u zoekt.

Coachen op gedrag en resultaat - geheel vernieuwde editie
Dit boek heeft voor vele duizenden managers en medewerkers de deur geopend naar de ontwikkeling van betere prestaties op het werk Met deze totaal vernieuwde editie leert u doelgericht rekening houden met de vitale rol van talent bij het managen van competenties: Praktijkgids voor verzilveren van talent.

Basisopleiding Coaching
Korte en praktijkgerichte coachingsopleiding Deze Basisopleiding Coaching is een boeiende en praktijkgerichte kennismaking op het gebied van coaching.

Coachen In Het Primair Onderwijs
Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst.