Coachen en leerprocessen


Een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen

Coachen en leerprocessenIn Coachen en leerprocessen betogen Huib Verhage en Willem Verhoeven dat de huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van leerprocessen. Het constructivisme zien zij als een alternatief voor de traditionele inrichting van leersituaties. Een coach is iemand die zelfsturende leerprocessen weet op te wekken en te ondersteunen.

Verhoeven en Verhage geven een aantal adviezen voor het creëren van betekenisvolle leersituaties en het coachen van leerprocessen. Tot slot voorzien ze de lezer van een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen. Het boek is geschreven voor alle mensen die anderen op een of andere manier ondersteunen in leerprocessen.

Coachen en leerprocessen bestellen

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Het tijdschrift voor Coaching
Visieblad voor professioneel begeleiden Het tijdschrift voor Coaching (TvC) is een vaktijdschrift dat mensen inspireert om te leren en het vak van coaching toe te passen, ook brengt TvC diversiteit van de praktijk in beeld.

Coachen op competenties
Een luister CD over coaching, competenties en de STAR-methode. Veel bedrijven erkennen het belang van hoe de resultaten en doelen behaald worden. Werken met competenties blijkt een goede werkwijze en meetlat te zijn voor coachend leiderschap, maar is voor veel managers een weerbarstige materie.

Spel voor trainers en coaches cultuurspel
Op speels manier in discussie gaan over belangrijkste punten van een cultuurverandering Het cultuurspel is een tool voor de realisatie van cultuurverandering in een team, een organisatie of een afdeling.

Bespreking Een echte professional
Voldoen ware professionals aan de gestelde normen en maken zij gebruik van hun volledige potentieel? Zijn professionals die bekwaam zijn en hard werken 'echte' professionals? En zijn zij uit op hoogwaardige kwaliteit in het werk en zijn zij er op gericht om hun cliënten de hoogst haalbare diensten te bieden? Of voldoen zij weliswaar aan de normen, maar benutten zij niet hun volledige scala aan mogelijkheden en missen zij de inspiratie om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen? Professionals proberen zich zo professioneel mogelijk te presenteren en de juiste dingen te doen.

opleiding coaches van collegas
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.