Leren coachen


Voor leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen leren coachen

leren coachen Centraal in dit boek staat de methode van individuele coaching in relatie met het werk. De auteurs onderscheiden functie-, proces- en contextgerichte coaching. Aan de hand van een model beschrijven zij de fasen van het coachingsproces. Het model structureert dit proces en geeft houvast bij het methodisch werken.

Aan elke stap in het model is een hoofdstuk gewijd. De eerste stap is de oriëntatiefase. Misschien wel de belangrijkste stap in het coachingsproces is de volgende stap: de diagnosefase. In deze fase onderzoekt de coach samen met de gecoachte waar het bij de leer- en coachingsvraag om gaat. Als de diagnose is gesteld, dan kan de gecoachte doelen formuleren voor het gewenste resultaat en een plan opstellen om deze doelen te behalen. De coach ondersteunt dit keuze en planningsproces. Het model eindigt met evaluatie en toetsing. De auteurs vertellen hoe de coach kan omgaan met feedback, confrontatie en weerstand. In het laatste hoofdstuk behandelen zij hoe de coach zijn handelen kan verantwoorden.

Leren coachen is bestemd voor mensen die zich de methodiek van het coachen willen eigen maken: leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen coachen. Het boek is ook leerzaam voor externe coaches en kan eveneens worden gebruikt in studies en opleidingen.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Bestuursacademie - professioneel coachen van medewerkers
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Starten als Coach - Boertien Groep
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Starten als Coach - Boertien Groep voor de informatie die u zoekt.

Boeken In Waaier Vorm - Kennis Als Snelle Hap
Boeken In Waaier Vorm - Kennis Als Snelle Hap In de wereld van fast food, instant koffie en andere snelle producten bestaat er nu ook een boekvorm die zou kunnen doorgaan voor een soort snelle hap.

ISBW Opleiding - Grondbeginselen van coaching
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar ISBW Opleiding - Grondbeginselen van coaching voor de informatie die u zoekt.

Waarom Een Coaching Opleiding Volgen
Waarom zou u eigenlijk een coaching opleiding gaan volgen of een training coachen inzetten voor uw medewerkers; heeft dat zin dan? Waarom zou u een coaching opleiding willen volgen, of een coaching training inzetten voor uw managers of personeel? Misschien twijfelt u nog.