Leren coachen


Voor leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen leren coachen

leren coachen Centraal in dit boek staat de methode van individuele coaching in relatie met het werk. De auteurs onderscheiden functie-, proces- en contextgerichte coaching. Aan de hand van een model beschrijven zij de fasen van het coachingsproces. Het model structureert dit proces en geeft houvast bij het methodisch werken.

Aan elke stap in het model is een hoofdstuk gewijd. De eerste stap is de oriëntatiefase. Misschien wel de belangrijkste stap in het coachingsproces is de volgende stap: de diagnosefase. In deze fase onderzoekt de coach samen met de gecoachte waar het bij de leer- en coachingsvraag om gaat. Als de diagnose is gesteld, dan kan de gecoachte doelen formuleren voor het gewenste resultaat en een plan opstellen om deze doelen te behalen. De coach ondersteunt dit keuze en planningsproces. Het model eindigt met evaluatie en toetsing. De auteurs vertellen hoe de coach kan omgaan met feedback, confrontatie en weerstand. In het laatste hoofdstuk behandelen zij hoe de coach zijn handelen kan verantwoorden.

Leren coachen is bestemd voor mensen die zich de methodiek van het coachen willen eigen maken: leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega's (in mensgerichte beroepen) willen coachen. Het boek is ook leerzaam voor externe coaches en kan eveneens worden gebruikt in studies en opleidingen.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

De Coachingbox
De Coachingbox - Voor Nog Meer File Plezier Enige tijd terug had ik het over de LOI audio cursus coachend leidinggeven. Een prima manier om het file leed te transformeren naar een nuttige bezigheid.

Pagina vervangen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar boekbesprekingen voor de informatie die u zoekt. .

Info inzake HACCP advies
Gebruik deze bron indien u aanvullend deskundigheid nodig heeft als het over HACCP gaat. Wanneer u als coach, adviseur of trainer in relatie komt met aan horeca verwante bedrijven als klant, dan komen vroeg of laat de regels betreffende voedselveiligheid en HACCP ter sprake.

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

Overzicht coaching opleidingen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Overzicht coaching opleidingen voor de informatie die u zoekt.