Situationeel Opleiden En Leren


Een uitnodiging om vanuit een menselijk perspectief naar leren en ontwikkeling te kijken

Situationeel opleiden en lerenCentraal in dit boek staat de relatie van opleiden en leren met succesvol handelen in de werksituatie. Het is gebleken dat leren het meest effectief is als het plaatsvindt in werksituaties aan de hand van concrete problemen of in contact en overleg met collega's. Werksituaties zouden dan ook meer ondersteunend moeten zijn voor dit persoonsgerichte leren. Dit vraagt om een ontwikkelingsgericht HRM, waarbij een adequate afstemming wordt nagestreefd tussen leren, begeleiden en belonen van succesvol handelen in werksituaties. Deze afstemming zal betrokkenheid en motivatie, maar ook bekwaamheid bij medewerkers sterk verhogen.

Situationeel opleiden en leren is een integer cadeau aan een vakgebied dat in Nederland een veelzijdige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het boek is een uitnodiging om vanuit een menselijk perspectief naar leren en ontwikkeling te kijken.

Situationeel opleiden leren bestellen

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

GITP Opleiding oplossingsgericht coachen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar GITP Opleiding oplossingsgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

Coachen op prestatie en resultaa
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Coachen op prestatie en resultaat voor de informatie die u zoekt.

Coachen en leerprocessen
Een instrument om het coachend gehalte van leersituaties te toetsen In Coachen en leerprocessen betogen Huib Verhage en Willem Verhoeven dat de huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van leerprocessen.

Collegiale consultatie en coaching
Doe uw voordeel doen met deze inzichtelijk en praktisch uitgewerkte methode 'Waar twee wandelen, is er een de leraar', is een oud gezegde. Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega.