Opleiding Individuele coachtechnieken


Wordt bekwaam in het coachen in één-op-één situaties.

Individuele coachtechnieken Door het volgen van dit programma maakt u zich onmisbare coach- en communicatietechnieken eigen om u tot professioneel coach te ontwikkelen. Na afloop bent u zich bewust van de rol, houding en context waarin/waarmee u coacht kunt u structuur aanbrengen in een coachtraject. Ook kunt u verschillende effectieve coachinterventies toepassen en heeft u uw communicatieve vaardigheden en daarmee uw vermogen tot samenwerken versterkt.

De opleiding Individuele coachtechnieken is voor personen met de ambitie, die zich (parttime) op coachen willen toeleggen, bijvoorbeeld vanuit de coachpoule van de organisatie.

Meer berichten in de rubriek: coachopleiding
roi opleidingen


Meer info

Gratis Vaardighedenspel
Trainers, coaches, adviseurs opgelet! Gebruikt u soms of vaker een spel om uw sessies kracht bij te zetten? Overweegt u om een nieuw spel te kopen en aan uw arsenaal toe te voegen, maar twijfelt u nog vanwege de prijs? Dan is er nu een prima actie voor u.

professioneel coachen van medewerkers
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

coaching hoe? Zo!
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching hoe? Zo! voor de informatie die u zoekt.

Coachend leiderschap
Bestemd voor leidinggevenden en plaatsvervangend leidinggevenden van afdelingen, voor coördinatoren van teams, projectleiders en teamleiders. Leidinggevenden moeten in staat zijn om hun mensen zo aan te sturen dat ze het beste uit zichzelf halen.

Coaching Columns
Kijken met een knipoog naar coaches, managers en andere professionals Over coachen en dergelijke wordt nogal eens verheven en zelfs spiritueel gedaan.