Gratis Vaardighedenspel


Trainers, coaches, adviseurs opgelet! Gebruikt u soms of vaker een spel om uw sessies kracht bij te zetten?

Overweegt u om een nieuw spel te kopen en aan uw arsenaal toe te voegen, maar twijfelt u nog vanwege de prijs?

Dan is er nu een prima actie voor u.

Van 1 t/m 28 februari 2011 krijgt u gratis het Vaardighedenspel cadeau bij de aankoop van 2 spellen uit het aanbod van Peter Gerrickens. De veel bejubelde spellen maker voor coaches, trainers adviseurs en anderen.

Dus in wezen krijgt u drie spellen voor de prijs van twee. Ik weet het. U twijfelt of u geld uit moet geven voor een spel, en nu verleiden we u om er zelfs twee te kopen. Maar de spellen van Gerrickens worden alom gewaardeerd en gebruikt. En dit is echt een prima manier om - als u toch al van plan was (meer) spellen te kopen - om uw eigen toolbox slim uit te breiden. Dus maak uw keuze en wacht niet te lang, want de actie loopt slechts tot 28 februari (en dat is het zo).

De spellen van Peter Gerrickens op een rij:

vaardighedenspel Het vaardighedenspel: Met het 'Vaardighedenspel' kunt u op speelse wijze nagaan of u over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met uzelf en anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het 'Vaardighedenspel' helpt u een antwoord te vinden op vragen als: welke vaardigheden vind ik belangrijk en in welke mate beheers ik die? Hoe beoordelen anderen mijn vaardigheden? Welke vaardigheden wil ik me meer eigen maken? Prijs: € 32,95 - Meer info...

kwaliteitenspel Kwaliteitenspel: Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt u een antwoord vinden op vragen als: Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten? Hoe zien anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen? Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop karaktereigenschappen van mensen. Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten van mensen aanduiden, bijvoorbeeld: flexibel, betrouwbaar, initiatiefrijk. Op de andere helft staan woorden die vervormingen (of valkuilen) aanduiden, bijvoorbeeld: arrogant, slordig en pietluttig. Prijs: € 27,95 - Meer info...

waarden en normenspel Waarden- En Normenspel: De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen. De centrale vraag hierbij is: Wat vind ik belangrijk? Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen: Waarden, thema's en normen. Prijs: € 32,95 - Meer info...

kennismakingsspel Kennismakingsspel: Met behulp van het 'Kennismakingsspel' leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen. Prijs: € 21,95 - Meer info...

inspiratiespel Inspiratiespel: Het 'Inspiratiespel' geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik? Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen: Activiteiten, inspiratiebronnen, voorwaarden en belemmeringen. Prijs: € 32,95 - Meer info...

werkplezier spel Werkplezier Spel: Hebt u plezier in uw werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is uw antwoord 'ja', dan is de kunst om dit zo te houden. Als u 'neen' zegt, is het zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of u daar zelf iets aan kunt doen. In beide gevallen kan het Werkplezier Spel u daarbij helpen. Het spel is heel geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, trainings- en opleidingsgroepen en intervisie. Prijs: € 32,95 - Meer info...

spel van verlangens Spel Van verlangens: Behoeften spelen een belangrijke rol in uw leven. Ze bepalen een groot deel van uw gedrag. U heeft daarbij niet alleen te maken met uw eigen behoeften, maar ook met die van de mensen om u heen en met de behoeften die u vanuit de samenleving worden opgedrongen. Zo wordt het leven een 'Spel van verlangens', waarbij de centrale vraag is: Waar heeft u nu echt behoefte aan? De bedoeling van dit spel is u te helpen bij het orde scheppen binnen de wirwar aan behoeften, zodat u van daaruit keuzes kunt maken voor gedrag dat zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Prijs: € 27,95 - Meer info...

gevoelswereldspel Gevoelswereldspel: De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen beter gaan begrijpen. De centrale vraag is: Wat voel ik? Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen: prettige gevoelens, onprettige gevoelens en levensgebieden. Prijs: € 27,95 - Meer info...

eigen wijsheden spel Eigen Wijsheden Spel: De bedoeling van dit spel is u op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop u tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' of 'leiderschap' aankijkt. Daarnaast nodigt dit spel u uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan uw persoonlijke ervaringen. Het 'Eigen Wijsheden Spel' bestaat uit 144 kaarten. Op de voorzijde van de kaarten staat een citaat, op de achterzijde een vraag, gekoppeld aan het citaat. U kunt ook heel goed alleen met de vragen of alleen met de citaten werken. Prijs: € 27,95 - Meer info...

levenskunstspel Levenskunstspel: Bij levenskunst gaat het om het ontwikkelen van een eigen levenshouding, op grond waarvan u op uw manier in het leven staat. Daarbij gaat het ook over het antwoord dat u geeft op hetgeen op uw pad komt, zowel het gewenste als het ongewenste. En dat u kunt accepteren wat voor u wel en niet mogelijk is, zodat u van daaruit steeds een nieuwe balans weet te vinden in uw leven. De bedoeling van dit spel is u daarbij een stap verder te helpen. Prijs: € 27,95 - Meer info...

leer en ontwikkelingsspel Leer- En Ontwikkelingsspel: De bedoeling van dit spel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van uiteenlopende leer- en ontwikkelingssituaties. Het gaat daarbij niet alleen over het leren in het kader van een opleiding, cursus of training, maar ook over leren op de werkplek en in het leven van alledag. Prijs: € 29,95 -

relatiespel Relatiespel: Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. U bespreekt bijvoorbeeld wat u belangrijk vindt in een relatie, hoe u problemen kunt voorkomen of wat u zelf te bieden heeft in een relatie. Het spel is geschikt voor uiteenlopende relaties in werk (collega's, leidinggevenden of klanten) en privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden). Prijs: € 27,95 - Meer info...

keuzespel Keuzespel: De bedoeling van dit spel is u te helpen het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn. Het spel is ook bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes. Het is belangrijk dat uzelf de juiste vragen stelt bij het maken van keuzes. Centraal in dit spel staan 64 vragen en opdrachten rondom het maken van keuzes. Deze vragen zijn verdeeld over 7 categorieën. Prijs: € 24,95 - Meer info...

opvoedingsspel Opvoedingsspel: 'Het Opvoedingsspel' helpt u bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Op een laagdrempelige en overzichtelijke manier maakt u opvoeding bespreekbaar en krijgt u er meer inzicht in. Als gevolg daarvan kunt u meer zelfvertrouwen krijgen bij het opvoeden, ontdekt u mogelijke verbeterpunten of kunt u problemen voorkomen. Als ouder kunt u het spel spelen met uw partner, kinderen of andere ouders. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt of daarvoor wordt opgeleid. Prijs: € 27,95 - Meer info...

Meer berichten in de rubriek: werkvormen
mededelingen


Meer info

Coaching In Professionele Organisaties
Hoe als manager gebruik maken van een psychologisch instrumentarium voor de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers Coaching is een instrument dat organisaties toepassen voor de professionalisering van hun medewerkers.

ZIN Magazine
Zin! Dat krijgt u van ZIN Magazine! ZIN magazine gaat over u. Kinderen uit huis, werk met bijbehorende verplichtingen behoren tot het verleden, een nieuwe fase in uw leven is begonnen.

Masterclass Coaching Voor Leidinggevenden En Adviseurs
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar masterclass resultaatgericht coachen voor de informatie die u zoekt.

Tijdschriften En Vakbladen
Overzicht tijdschriften en vakbladen is verplaatst Vanwege een grondige renovatie van deze website is de pagina met een overzicht van tijdschriften en vakbladen verplaatst naar tijdschriften.

coaching met nlp
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching met nlp voor de informatie die u zoekt. .