Bespreking Een echte professional


Voldoen ware professionals aan de gestelde normen en maken zij gebruik van hun volledige potentieel?

Een echte professionalZijn professionals die bekwaam zijn en hard werken 'echte' professionals? En zijn zij uit op hoogwaardige kwaliteit in het werk en zijn zij er op gericht om hun cliënten de hoogst haalbare diensten te bieden? Of voldoen zij weliswaar aan de normen, maar benutten zij niet hun volledige scala aan mogelijkheden en missen zij de inspiratie om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen? Professionals proberen zich zo professioneel mogelijk te presenteren en de juiste dingen te doen. Maar leggen volgens Maister de lat te laag en streven zij niet naar excellente resultaten. David Maister stelt zijn lezers de vraag wat zij onder 'waarlijke professionaliteit' verstaan en geeft zelf het antwoord. Echte professionals eisen van zichzelf steeds betere prestaties en streven ernaar de grootst mogelijke producten aan hun cliënten te bieden.

Maister neemt het in heldere bewoordingen op voor de kracht van principes en beschrijft zeer doelmatige instrumenten die managers kunnen aanwenden om professionals aan te zetten tot excellente resultaten. De daaraan ten grondslag liggen de kern is: geloof in eigen kunnen en nooit toegeven aan de neiging voldaan te zijn met datgene is bereikt. In plaats daarvan streven echte professionals ernaar de beste resultaten voor klanten. Al diegenen die daarin slagen zullen succesvol worden in hun professionele dienstverlening.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking
professionals


Meer info

Didaktief
Verbeter uw onderwijs, neem een Didaktief abonnement Didaktief is het unieke vakblad voor iedereen die is betrokken bij het lager en middelbaar onderwijs op beroepsmatig gebied.

Spellen En Andere Werkvormen
Hoe u als coach uw coachsessies kunt verbeteren en aantrekkelijker kunt maken voor uw cliënten Als coach kunt u meerdere spellen of andere werkvormen gebruiken om uw coachsessies ofwel meer jus ofwel meer diepgang te geven.

Opleiding Coachend leidinggeven - Van den Broek en Partners
Is coaching echt overal het antwoord op? Coachen duikt geregeld op als het tovermiddel voor zelfstandigheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen van medewerkers.

Coaching Opleidingen Onzin
De zin en onzin van coaching opleidingen; wanneer is een coaching training of cursus coachen onzin en zonde van uw geld, tijd en moeite? Laten we direct met de deur in huis vallen.

de beste coach ben je zelf
Kunt u werk en spiritualiteit combineren? Personal coach Pam Comijs maakt in De beste coach ben je zelf duidelijk dat die combinatie vanzelfsprekender is dan u misschien denkt.