Boekbespreking Visuele meetings


Hoe post-its, idea mapping en graphics groepsprocessen veranderen

Visuele meetingsIndien mensen met visuele middelen werken dan: zijn ze gemotiveerder om resultaten te behalen, nemen ze betere beslissingen en hebben ze betere ideeën. Visuele Meetings is de gids voor het gebruik van de nieuwste technieken en tools voor op een visuele manier werken met groepen, en geeft u een enorm scala aan tools om creativiteit, baanbrekend denken en samenwerking in te zetten.

Aanbevelingen in dit boek: Maak gebruik van grafische vastlegging, storyboards, idea mapping, visuele planning en meer technieken. Geef betere presentaties zonder gebruik te maken van PowerPoint. Zet grafische afbeeldingen in voor verkoop. Gebruik behalve papier en whiteboards ook iPads, tablet-pc's en meer van dergelijke nieuwe mediaplatforms. Maak al uw bijeenkomsten interessanter. Verbeter persoonlijke. En nog veel meer.

Meer berichten in de rubriek: boekbespreking


Meer info

De verkoopleider als trainer
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar De verkoopleider als trainer voor de informatie die u zoekt.

Pagina vervallen
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar voor een overzicht van alle pagina's / artikelen op deze site.

Aan de slag met teamcoaching
Bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team.

Verbeteren van teams
Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken De Thema-klassieker 'Verbeteren van teams' is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed - dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera - zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek.

coaching met nlp
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching met nlp voor de informatie die u zoekt. .