Coaching Training Gesprek Tips


Hoe overtuigt u uw baas, medewerker of een ander van het nut van een cursus coachen of coaching training?

keuzewijzer gesprek voeren over een coaching training of opleidingHoe praat u het best over een coach opleiding? U hebt over enkele dagen een gesprek met uw collega, baas, medewerker of een ander, over een coach opleiding. U wilt die ander overtuigen van het nut, of winnen voor uw standpunt.

Hoe pakt u dat slim aan? Hieronder enkele tips. Achtereenvolgend komen de volgende onderwerpen aan bod.

  1. Wat is doel van het gesprek?
  2. Wat is doel van de coach cursus?
  3. Positieve en negatieve doelen
  4. Laat zien dat u hebt nagedacht

1. Wat is het doel van het gesprek? De eerste vraag die u voor uzelf moet beantwoorden is: "Wat is het gewenste eindresultaat van het gesprek?" Wilt u de ander ergens van overtuigen? Wilt u uw gesprekspartner ergens toe aanzetten? Hebt u geld nodig? Zoekt u instemming of toestemming?

U snapt natuurlijk direct dat als u de manager, leidinggevende of baas bent, de uitgangssituatie anders is, dan wanneer u bij uw chef, HRM afdeling of leidinggevende om toestemming of instemming moet vragen. Maar - en dat is nagenoeg altijd gelijk - niemand vindt het prettig om overdonderd te worden. En niemand vindt het leuk om voor voldongen feiten gezet te worden.

Dus als u - tegen uw medewerker of leidinggevende gelijk - zegt: "Ik heb dit en dat besloten, zegt u even ja.", dan is het risico dat het onderhoud ontspoort, aanmerkelijk groter, dan wanneer u zegt (of liever gezegd vraag): "Ik heb eens nagedacht over een coach opleiding. Ik meen dat het goed is dat ik / jij die gaat volgen. Ik heb ook al nagedacht over verschillende criteria. Wil je eens met me meekijken of ik het goed zie en niets vergeten ben?"

Die aanpak voelt voor de ander als een uitnodiging. En negen van de tien keer loopt dat beter af.

2. Wat is het doel van de coach opleiding? Daarna is het handig dat u tijdens dat gesprek goed kunt overbrengen wat de doelstelling is van die coach opleiding. Een cursus, opleiding of training volgen omdat iedereen zoiets doet is vanzelfsprekend minder handig om instemming te krijgen, als een opleiding die een overduidelijk positief doel dient.

Des te duidelijker u kunt maken dat het doel nastrevenswaardig en mogelijk zelfs noodzakelijk is. En dat de geplande coaching cursus daar onlosmakelijk een goede bijdrage aan zal leveren. Des te meer kans u maakt dat de ander u in uw oordeel en keuze volgt.

3. Positieve in plaats van negatieve doelen. Maar let op. Het ene doel is de andere doelstelling niet. Als u iemand probeert duidelijk te maken dat er iets mis is met hem, dan ontmoet u sneller weerstand, dan wanneer u uw gesprekspartner erkenning geeft, en hem een aanbod doet om nog slimmer te worden.

Doch: het gaat hier niet om een goedkoop trucje! Het draait hier om een fundamentele manier van kijken. Gebruik een coach opleiding om talent en sterke punten verder uit te bouwen, en u hebt driemaal zo veel rendement. Doch gebruikt u een coach opleiding om iemands zwaktes weg te poetsen? Dan is het hoogst haalbare dat u mogelijk kan realiseren dat de persoon iets minder zwak is.

En wat voor uw gesprekspartner opgang doet, geldt ook voor u. Hebt u mindere punten, en vraagt u om die reden om een coach opleiding? Dan is uw leidinggevende minder genegen u ter wille te zijn, dan wanneer u over het voetlicht kunt krijgen dat u met een coach opleiding nog beter effect en resultaat kunt realiseren dan dat u nu al doet. Zo werkt dat nu eenmaal.

4. Laat zien dat u er over hebt nagedacht. Als laatste punt: het is verstandig als u aan uw gesprekspartner laat zien dat u er over hebt nagedacht, en dat het geen hype is. Daarnaast is het ook handig om uw gesprekspartner ook de tijd te geven om er ook (nog even) over na te denken. (zie eerder: gewenste eindsituatie van het gesprek. Veel succes, en tot ziens in een coach opleiding...?

Kijk ook eens bij de masterclass resultaatgericht coachen.Meer berichten in de rubriek: keuzewijzer coachopleiding


Meer info

Coachen In Het Primair Onderwijs
Een boek over coaching speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst.

CoachingGids 2010
De gids is een goed instrument bij het maken van de juiste match tussen vraag en aanbod en de keus voor een persoonlijke of werkgerelateerde coach of begeleider Coaching in brede zin in Nederland en ook in veel andere landen de erkenning te krijgen die het verdient.

Coachen vanuit een veelzijdig perspectief
Over de rollen waar de Coach met een hoofdletter C zich op dient te concentreren: zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener. Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun kunnen te presteren.

Leren Coachen zonder stappenplan
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Leren Coachen zonder stappenplan voor de informatie die u zoekt.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.