Verbetering Productiviteit Door Coaching Opleiding


Hoe kan een coaching opleiding u helpen bij de verbetering van de productiviteit van uzelf, uw team en uw organisatie?

keuzewijzer coaching opleiding - coaching en productiviteitLaten we uitgaan van het volgende: u vindt productiviteit belangrijk. En dan bedoelen we dat het nuttig effect van het handelen van uzelf en uw medewerkers zo hoog mogelijk is. Dus weinig ballast en weinig tot geen gedoe of nutteloze activiteiten.

U weet dat u als leidinggevenden (manager, teamhoofd of ondernemer) verantwoordelijk bent voor het bewaken en stimuleren van die productiviteit. De vraag is hoe doet u dat het best?

Laten we er in dit artikel ook vanuit gaan dat u worstelt met die productiviteit. U probeert van alles en nog wat. Maar het gaat niet zoals u wenst. Of het kost u veel te veel kruim en moeite. U wilt het anders.

Een hogere productiviteit, of een meer constant productiviteitsniveau en vooral een veel effectievere vorm om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat u zoekt, en dat is wat u belangrijk vindt.

Kunt u dat bereiken met een coaching opleiding?

Ja en nee. Niet elke coach opleiding is gelijk. Niet elke coach cursus levert een direct meetbare bijdrage aan de productiviteit van uzelf en/of uw mensen.

Nu zijn er opleiders en scholingsinstituten die zeggen dat u dat ook niet mag verwachten. Leren coachen is altijd zinvol en op de lange duur zult u daar zeker de vruchten van plukken. Tenminste, dat is wat zij beweren.

Daar koopt u dus niets voor. U dient af te wachten of het wel of niet iets oplevert. En anders zegt men doodleuk "Baat het niet dan schaadt het niet"

Maar stel nu eens dat er wel een direct meetbare relatie tussen coaching en productiviteit zou zijn. En stel nu eens dat er een coach cursus bestaat waarmee u dat direct ziet en ervaart? Zou u dat dan willen weten?

Waar moet u bij zo'n opleiding vooral op letten?

Een coach opleiding een positieve invloed heeft op uw productiviteit en de productiviteit van uw medewerkers herkent u aan de volgende zaken:

  • De opleiding is pragmatisch van aard. Het doen is belangrijker dan het weten.
  • De opleiding biedt u handvatten die u direct in uw eigen praktijk kunt gebruiken. Dus geen lange theoretische verhandelingen die u zelf maar moet aanpassen om er de volgende dag iets aan te hebben
  • De opleiding dient vooral te gaan over werksituaties, bedrijfsdoelstellingen en hoe leiding te geven en te coachen in dergelijke situaties.
  • Is het handig als de medecursisten dezelfde soort vragen hebben, zodat u zo veel mogelijk kunt leren van uw eigen en andermans situaties.

  • En tot slot: een coaching opleiding die zich rechts op de verbetering van productiviteit dient zich vooral te richten op de toekomst: wat moet er klaar zijn, wanneer, en hoe gaan we dat aanpakken?

Een coachopleiding met rendement voor uw productiviteitsniveau helpt u dus om de toekomst ontginnen. Want het heeft geen of weinig nut om (lang) stil te staan bij datgene dat (ooit) was. Eenvoudig omdat men het verleden niet kan veranderen. Dat wat voorbij is, is voorbij! Aanvaard tegenslag, teleurstelling en pijn. Dergelijke zaken horen nu eenmaal bij het leven. Het heeft evenmin weinig nut om allerlei oorzaken op te sporen hoe het komt dat dingen zijn zoals ze zijn. Dat wat is, is! Het is niet anders!

Het is veel productiever om u te helpen exploreren wat u graag WIL, wat u REEDS KUNT, en wat u het beste kunt DOEN. En u vervolgens te helpen om datgene ook werkelijk te gaan DOEN! Uw dagelijkse doen en laten is daarbij een zeer goede voorspeller voor mogelijk succes.

Dat betekent dat een coaching cursus die veel aandacht besteedt aan allerlei verklaringsmodellen waarom zaken zijn zoals ze zijn als snel een averechts effect heeft op uw productiviteit, vooropgesteld dat datgene dat dit artikel beweert waar is natuurlijk.

Waarom dan een coaching opleiding volgen?

Het juiste en productieve gedrag onder de knie krijgen en daarna consequent doorzetten en volhouden is iets dat u kunt leren. Dat gedrag als leidinggevende op uw mensen overbrengen eveneens. In laatste instantie heeft u veel baat bij een coachende aanpak. Coachend managen of coachend leidinggeven zijn daarbij veel gebr7uike begrippen.

Dit artikel heeft u hopelijk laten zien hoe u kunt zien of die vaak gebruikte vlag van leren coachend te managen ook werkelijk de lading dekt. Een mogelijk kandidaat van zo'n opleiding die in ieder geval aansluit bij dit artikel is de masterclass resultaatgericht coachen.Meer berichten in de rubriek: keuzewijzer coachopleiding


Meer info

Effectief Coachen
Cursus Effectief Coachen bij Studieplan; stimuleer uw medewerkers tot betere resultaten Met deze cursus coachen leert u hoe u uw medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

coaching persoonlijke presentatie
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Coachen met collegas
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar Coachen met collega's voor de informatie die u zoekt.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Coaching Opleidingen
Pagina vervangen Deze pagina is vervangen door een andere pagina. Excuses voor het ongemak. Ga naar coaching opleidingen voor de informatie die u zoekt.