Onderwijs

Alle berichten in de rubriek onderwijs

04-05-2012 - COACHEN OP GEDRAG EN RESULTAAT IN HET ONDERWIJS
Praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag. Dit boek helpt u in korte tijd doelgericht te sturen op gedrag van uzelf of van anderen in de onderwijsorganisatie. De nadruk ligt op de praktijk van alledag.

01-05-2012 - COACHING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Speciaal bestemd voor begeleiders van leerkrachten zoals schoolbegeleiders, schoolleiders, adjunct-schoolleiders, intern begeleiders en nascholingsdocenten. In Coaching in het primair onderwijs is coaching in een breder kader geplaatst.

13-12-2011 - TALENT
Het vakblad over hoogbegaafde kinderen Het Talent magazine is het enige onafhankelijke vakblad over hoogbegaafdheid. Het vakblad verschijnt zes keer per jaar en richt zich op ouders en begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen.

23-11-2011 - PEDAGOGIEK IN PRAKTIJK
PIP meer opvoeden Pedagogiek in praktijk is een blad voor studenten, opvoeders, onderwijzers en ouders dat tweemaandelijks uitkomt. Pip informeert en opiniërend u over pedagogische vraagstukken waar het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden.

13-08-2011 - DIDAKTIEF
Verbeter uw onderwijs, neem een Didaktief abonnement Didaktief is het unieke vakblad voor iedereen die is betrokken bij het lager en middelbaar onderwijs op beroepsmatig gebied. U leest hier de verbanden die onderzoek en praktijk met elkaar in contact brengen.