De verkoopleider als trainer


Leer als verkoopleider hoe u kennis en vaardigheden op een enthousiasmerende wijze kunt overdragen en laten beklijven.

vmr commerciële groei - De verkoopleider als trainer Een coaching opleiding bestemd voor Leidinggevenden in de verkoop, seniormedewerkers en andere salesprofessionals die vanuit hun rol kennis en vaardigheden overbrengen aan hun direct reports.

Het succes van een training hangt af van de mate waarin u als coach / trainer in staat bent om de vertaalslag te maken van de leerstof naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Tijdens de training De verkoopleider als trainer leert u verschillende manieren waarop u dit kunt bewerkstelligen. Daarnaast leert u leerstof dusdanig te brengen dat de deelnemers enthousiast raken en het geleerde ook graag in praktijk willen brengen.

Meer berichten in de rubriek: coachopleiding
vmr groep
business coaching


Meer info

professioneel coachen van medewerkers
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Verbeteren van teams
Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken De Thema-klassieker 'Verbeteren van teams' is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed - dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera - zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek.

Het Coachingstechnieken Boek
Een ieder die zich om professionele beweegredenen wil bekwamen in het vak als coach, heeft met genoemd boek een parel in handen Het boek: Het Coachingsmethoden Boek presenteert een brede visie op coachen met de hulp van 51 methoden om te coachen.

coaching for leadership
Pagina vervallen Deze pagina is vervallen. Excuses voor het ongemak. Ga naar de startpagina van coachopleiding.info of naar.

Van Deskundige Naar Trainer
Leer ook hoe u op een aansprekende en praktische manier een training met het gewenste resultaat voor ogen kunt ontwerpen en krachtig kunt faciliteren Biedt u trainingen over uw vak en wilt u betere interactie verwerven, vaker resultaat bereiken é er meer plezier aan beleven?In het werk! boekwerk Van Deskundige naar Trainer leert u op een aansprekende en praktische wijze een training resultaatgericht kunt ontwerpen en krachtig kunt begeleidenWat er in dit boek staat:Uw training sessies helder maken door een praktische diagnose te doen;Vanuit praktijk ontwerpen;{Variatie inbouwen met activerende werkvormen;Beter omgaan met weerstanden door andere gesprekstechnieken aan te wenden, de advocaat van de duivel te spelen en uitdagende stellingen en confronterende voorbeelden te gebruiken;Goed omgaan met emoties van de groep en van uzelf.